รมว.ยุติธรรมคืนความเป็นธรรมให้ชาวมูโนะพร้อมให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

รมว.ยุติธรรมคืนความเป็นธรรมให้ชาวมูโนะพร้อมให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 14 ต.ค. 66 ที่อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านมูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และหัวหน้าพรรคประชาชาติ พร้อมคณะ ประกอบด้วยนางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม น.ส.เปรมยุดา ตันติกนกพร ผอ.กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ นายสรุไกร นวลศิริ ผอ.สน.กองทุนยุติธรรม ได้ร่วมประชุมหารือกับหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงยุติธรรมทั้งส่วนกลางและระดับจังหวัด เกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ โดยมีผู้ร่วมประชุม จำนวน 60 คน ซึ่ง พ.ต.ท.ทวี รมว.ยุติธรรมได้มอบนโยบายในการทำงานของบุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม พอสรุปได้ว่า กฎหมายต้องเข้าหาประชาชนไม่ใช่ให้ประชาชนหาทางข้อถึงกฏหมาย เพราะประชาชนแต่ละคนมีศักยภาพต่างกัน ทั้งคนมีฐานะและไม่มีฐานะ ยกเคสตัวอย่างเหตุการณ์ที่อิสลาเอล คน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ประมาณ 1,500 คนเดินทางไปทำงาน ทั้งที่บ้านเรางานเกษตรกรรมเยอะแยะทำไมเขาไม่ทำ เพราะที่อิสลาเอลคนไทยไปทำงานจะได้ค่าจ้างเดือนละ 53,000 บาท และเคสเหตุการณ์โกดังเก็บดอกไม้ไฟระเบิด ก็เป็นเคสในลักษณะที่คนของทางราชการละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ คือ ทุกอย่างถ้าบุคลากรให้ความสนใจให้ความสำคัญก็จะไม่มีเรื่องที่เกิดขึ้น
ต่อมา พ.ต.อ.ทวี รมว.ยุติธรรม ได้เป็นประธานพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญา กรณีโกดังเก็บดอกไม้ไฟ ซึ่งตั้งอยู่บ้านมูโนะ ม.1 ต.มูโนะ ได้เกิดระเบิดขึ้นเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 66 ที่ผ่านมา ทำให้มีผู้เสียชีวิต 11 คน ได้รับบาดเจ็บ 389 คน และบ้านเรือนได้รับความเสียหาย 649 หลัง ภายใต้กิจกรรมคุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ เพื่อสร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม จำนวน 345 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,241,888 บาท พร้อมทั้งได้กล่าวพบปะแก่ชาวตลาดมูโนะ พอสรุปใจความว่า ตนดีใจที่ได้เดินทางมามอบเงินเยียวยาในครั้งนี้ แม้จะไม่มากนักแต่เชื่อว่าสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ หากใครมีปัญหาขัดข้องในเรื่องของความช่วยเหลือด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านกฏหมายเราก็ได้จัดเจ้าหน้าที่มาให้คำแนะนำปรึกษา และคาดหวังเมื่อเหตุการณ์ร้ายผ่านพ้นไปด้วยดี เชื่อว่าตลาดมูโนะเป็นต้องเป็นตลาดที่ทันสมัยและเป็นที่ต้องการของชาวมาเลเซีย เดินทางเข้าซื้อหาสินค้าเหมือนเช่นในอดีตที่ผ่านมา

ต่อมา พ.ต.อ.ทวี รมว.ยุติธรรม ได้เดินทางไปยังมัสยิดดารุลฮูดา ม.1 ต.กาวะ อ.สุไหงปาดี เพื่อพบปะพี่น้องประชาชน หลังได้รับตำแหน่งเป็น รมว.ยุติธรรม ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่และตำบลใกล้เคียง จำนวนกว่า 500 คน คอยให้การต้อนรับ ซึ่ง พ.ต.อ.ทวี รมว.ยุติธรรม ได้กล่าวพบปะพี่น้องประชาชน พอสรุปใจความว่า ตนให้ความสำคัญเรื่องการศึกษา เพราะการศึกษาสามารถที่จะสร้างคนไปสู่จุดหมายปลายทางที่ว่าไว้ และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ซึ่งก่อนที่จะเดินทางกลับ ได้มีตัวแทนของชาวบ้านทุกสาขาอาชีพทั้งชายและหญิง ได้มีการมอบกระเช้าของขวัญเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ พ.ต.อ.ทวี รมว.ยุติธรรม รวมไปถึงเป็นการรับขวัญเพื่อแสดงออกถึงความจริงใจ ที่ พ.ต.อ.ทวี รมว.ยุติธรรม ได้ช่วยเหลือชาวบ้านเรื่อยมาแม้ว่าที่ในอดีตจะได้ดำรงตำแหน่งสำคัญในการบริหารประเทศ ซึ่งก่อนเดินทางกลับ พ.ต.อ.ทวี รมว.ยุติธรรม ได้มอบเงินจำนวนหนึ่ให้กับโต๊ะอิหม่ามมัสยิดดารุลฮูดา เพื่อใช้และสมทบทุนการในการซ่อมแซมมัสยิดและโรงเรียนตาดีกา เพื่อให้ประชาชนได้ประกอบกิจทางศาสนาได้สะดวก รวมทั้งให้เด็กนักเรียนสามารถเรียนหนังสือที่โรงเรียนตาดีกาได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น
///////////////////////////// 14 ตุลาคม 2566