จังหวัดจันทบุรี เชิญชวนประชาชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ปรับภูมิทัศน์

จังหวัดจันทบุรี เชิญชวนประชาชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ปรับภูมิทัศน์

ทำความสะอาดศาสนสถาน ระบบสาธารณูปโภค คู คลองสาธารณะ ถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 3 รัชกาล

นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า ในห้วงเดือน ตุลาคม 2562 เป็นวันสำคัญที่ปวงชนชาวไทย จะได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี และ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 3 พระองค์ โดยกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม / วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในส่วนของจังหวัดจันทบุรี ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง ไปแล้ว เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ที่คลองภักดีรำไพ // ส่วนวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 จังหวัดจันทบุรีกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถานถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เวลา 07.30 น.ณ วัดคมบาง ตำบลคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี และในวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 จังหวัดจันทบุรีกำหนดจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ที่ว่าการอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี เวลา 07.30 น.
จังหวัดจันทบุรี จึงขอเชิญชวนประชาชนจิตอาสา และชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วม กิจกรรม จิตอาสา เรา ทำความ ดี ด้วยหัวใจ ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน การแต่งกาย จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.ชุดจิตอาสาพระราชทาน ประชาชนทั่วไป ชุดสุภาพโทนสีเหลือง

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก