พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 10 รูป และสวดพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต

พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 10 รูป และสวดพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030109-ข่าว

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 0700 น. ที่วัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 10 รูป และสวดพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โดยนิมนต์ พระพรหมวชิรโสภณ (ศรีจันทร์ ปุญญรโต)

ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ธ) และเจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เป็นการแสดงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030109-ข่าว