ปราจีนบุรี ห่วงใย. . . ใส่ใจประชาชน โรงครัวสนาม มทบ.12 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

ปราจีนบุรี ห่วงใย. . . ใส่ใจประชาชน
โรงครัวสนาม มทบ.12
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

เมื่อวันที่ 12 ต.ค.64 เวลา 1000
พล.ต.ดิฐพงษ์ เจริญวงศ์ ผบ.มทบ.12 และ พ.อ.สุรวิชญ์ แดงจันทร์ รองผบ.มทบ.12 /รอง ผอ.รมน.จว.ปจ. ร่วมพิธีมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ประชาชนผู้ยากไร้ กลุ่มเปราะบางด้อยโอกาส และทำการประกอบอาหารปรุงสำเร็จด้วยรถโรงครัวสนาม มทบ.12 จำนวน 250 กล่อง ตามโครงการ “มีแล้ว … แบ่งปัน” กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และมอบอาหารปรุงสำเร็จแก่ตัวแทนผู้นำชุมชนฯ และชุด Army Delivery มทบ.12 เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19)

และผู้ที่ประสบอุททกภัยในพื้นที่ฯ ต่อไป เพื่อเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อน อีกทั้งเป็นการมอบกำลังใจให้ประชาชนสู้ภัยโควิด-19 ณ รร.อนุบาลวัดบ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จว.ป.จ.
ในการนี้ได้ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ของใช้จำเป็น ร่วมกับพมจ.จว.ป.จ.,เหล่ากาชาดจว.ป.จ.,ส่วนราชการฯในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ ในการตรวจร่างกายเบื้องต้นและให้คำแนะนำด้านสุขภาพ การรับวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ กลุ่มเปราะบาง ด้อยโอกาส จำนวน 5 ราย โดยมี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผวจ.จว.ป.จ. เป็นประธานในพิธี

//////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรี