ตำรวจภูธร จ.พังงา บูรณาการกำลังร่วมกันกับกอ.รมน.และเจ้าหน้าที่ปกครองจังหวัดพังงา พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมประจำเดือน มกราคม 2565

ตำรวจภูธร จ.พังงา บูรณาการกำลังร่วมกันกับกอ.รมน.และเจ้าหน้าที่ปกครองจังหวัดพังงา พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมประจำเดือน มกราคม 2565

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 24 มกราคม 2565 ณ วังหม้อแกง อ.เมือง จ. พังงา จัดพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมประจำเดือน มกราคม 2565
โดยมี นาวาเอก เทิดศักดิ์ มาลาน้อย รองผู้อำนวยการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดพังงา เป็นประธาน
พ. ต. อ. เสกสรร แก้วสว่าง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายธีระวัตร แก้วพิทักษ์ ปลัดอำเภอเมืองพังงา และหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดพังงา หน่วยตำรวจในพื้นที่จังหวัดพังงา กำลังพล กอ.รมน.จังหวัดพังงา เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อาสาสมัคร เข้าร่วม
โดย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า ตามนโยบายของตำรวจภูธรภาค 8 ให้ดำเนินการระดมกวาดล้างอาชญากรรม ปิดล้อม ตรวจค้นเป้าหมาย ประกอบด้วย อาชญากรรมทั่วไป อาชญากรรมทางเทคโนโลยี เป็นประจำทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง สำหรับประจำเดือน มกราคม 2565 ได้กำหนดให้มีการระดมกวาดล้างระหว่างวันที่ 24 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2565

ทั้งนี้ ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา ได้กำหนดให้มีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในวันนี้ โดยได้มีการบูรณาการกำลังร่วมกัน ระหว่าง ข้าราชการตำรวจนอกหน่วย และในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดพังงา รวมทั้งกำลังจาก กอ.รมน.จังหวัดพังงา เจ้าหน้าที่ปกครอง
“กำลังทุกนายได้มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบอันเป็นหน้าที่โดยตรง ในการรักษาความสงบเรียบร้อย และมีความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะดำเนินการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมให้ลดน้อยลง หรือหมดสิ้นไปจากพื้นที่จังหวัดพังงาในที่สุด เพื่อให้บังเกิดผลเป็นประจักษ์ทั้งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้กับประชาชน” พ. ต. อ. เสกสรร แก้วสว่าง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา กล่าวในที่สุด