ชาวไทยพุทธแห่ทำบุญเดือน10หรือชิงเปรต

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

ชาวไทยพุทธแห่ทำบุญเดือน10หรือชิงเปรต

สำหรับบรรยากาศการทำบุญวันสารทเดือน 10 หรือ ชิงเปรต จากวัดชลเฉลิมเขต อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส แจ้งว่า ตั้งแต่ช่วงสายมีพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมาก ต่างหอบลูกจูงหลาน นำปิ่นโตและหิ้วถุงใส่อาหารคาวหวาน ขนม อาทิ ขนมพอง ขนมลา ขนมบ้า ขนมเจาะหูและขนมเทียน รวมทั้งผลไม้ตามฤดูกาล อาทิ ลองกอง มังคุดและส้ม เป็นต้น มาทำบุญที่วัดเนื่องในวันสารทเดือน 10 หรือที่พี่น้องชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธในพื้นที่ภาคใต้ มักเรียกว่า วันชิงเปรต เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้ว

ซึ่งการทำบุญวันสารทเดือน 10 หรือ ชิงเปรต หลังจากมีการถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์แล้ว ชาวบ้านที่ได้ร่วมกันนำอาหารคาวหวาน ขนมและผลไม้ อีกส่วนหนึ่งนอกเหนือจากการถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์แล้ว ก็ได้จัดแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. ในส่วนที่ตั้งไว้บริเวณลานหรือหอสูงภายในวัด สำหรับให้ญาติผู้ล่วงรับไปแล้ว 2. บริเวณริมกำแพงหรือโต๊ะหน้าวัด สำหรับให้ผีไร้ญาติที่ไม่สามารถเข้าไปในวัดได้ ลูกหลานก็จะได้แย่งชิงอาหารขนมผลไม้และเครื่องใช้ส่วนส่วนตัว จำพวก เสื้อผ้า กางเกงและผ้าขาวม้า ที่ตั้งอาหารคาวหวาน ขนมและผลไม้ทั้ง 2 จุด โดยเฉพาะจุดที่ 1.บริเวณลานหอสูงภายในวัด ที่ทางวัดจะเอาน้ำมันพืชทำการชโลมเสาทั้ง 4 เสา เพื่อให้เป็นอุปสรรคที่ลูกหลานจะได้ปีนขึ้นไปแย่งชิงเลือกแต่ของดีๆ ซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานสารทเดือน 10 หรือ ชิงเปรต ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและรอยยิ้ม สามารถเรียกเสียงหัวเราะของชาวบ้านที่เดินทางมาร่วมงาน ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า ชิงเปรต ซึ่งในทุกๆปีวัดทั้ง 74 แห่ง ในพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ จะมีชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ จะเดินทางไปทำบุญวัดสารทเดือน 10 หรือวัดชิงเปรตกันอย่างเนืองแน่น ซึ่งในวันนี้ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 10 จะเรียกว่า วันรับเปรต และถัดไปอีก 14 วัน คือ วันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ก็จะมีกิจกรรมดังกล่าวอีกครั้ง ก็จะเรียกว่า วันส่งเปรต เป็นอันเสร็จสิ้นของกระบวนการวันสารทเดือน 10 หรือ วันชิงเปรต