ชาวบ้านหมู่ 1 ถึงหมู่ 7 บ้านคลองจาก ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ชาวบ้านดีใจบ้านริมนํ้าถูกกฎหมาย

ตราด/ชาวบ้านหมู่ 1 ถึงหมู่ 7 บ้านคลองจาก ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ชาวบ้านดีใจบ้านริมนํ้าถูกกฎหมาย ครั้งสุดท้าย

วันที่ 13 กันยายน 2562 ที่ศาลาโรงจอดรถสํานักงาน อบต.คลองใหญ่ ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ครั้งสุดท้ายของหมู่บ้านคลองจาก ตั้งแต่หมู่ 1 ถึงหมู่ 7 ชาวบ้านดีใจบ้านริมนํ้าถูกกฎหมาย จํานวน 452 ครัวเรือน ครั้งที่ 2 ครั้งสุดท้าย นําโดย นายวงศกร นราธาวา ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจังหวัดตราด ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมด้วยกล่าวถึงกระบวนการออกใบอนุญาตของพื้นที่บ้านคลองจาก ต.คลองใหญ่ และยังกล่าวว่ามีความยินดีด้วย ที่หมู่บ้านคลองจาก ต.คลองใหญ่ ได้ร่วมมือร่วมใจกันเป็นจํานวนมากที่สุดในประเทศไทยในคณะนี้มีจํานวนที่ได้รับอนุญาตเกือบ 8,000 รายแล้ว จึงได้ร่วมตัวกระบวนการขับเคลื่อนและการพัฒนาที่อยู่อาศัยของตําบลคลองใหญ่และหมู่บ้านชาวบ้านคลองจากต่อไป โดยมีนายอาภากร เจริญผล นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองใหญ่ และได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดมาจนถึงครั้งสุดท้านของการรับใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมาย ยังได้กล่าวรายงานและต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่และผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจังหวัดตราด พร้อมกล่าวปัญหาของประชาชนที่ได้สร้างบ้านในที่ปลูกสร้างล่วงลํ้าลําแม่นํ้าได้กันอย่างคบแลพทั่วหน้ากันหมดแล้ว พร้อมด้วยปลัดอําเภอคลองใหญ่และหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองใหญ่ และ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมในพิธีและร่วมกันรับมอบใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างล่วงลํ้าลําแม่นํ้าจํานวน 452 ครัวเรือน ในหมู่บ้านคลองจาก ตั้งแต่ หมู่ 1 ถึงหมู่ 7 ตําบลคลองใหญ่ จํานวน 452 ครัวเรือน ในเขต อบต.คลองใหญ่ หลังจากมอบใบอนุญาตเสร็จสิ้นทั้งหมู่ 1 ถึงหมู่ 7 แล้ว ได้ร่วมกันนําเงินมาชําระค่าเช่ารายปี ตารางเมตรละ 5 บาท พร้อมกันด้วย ที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงลํ้าลําแม่นํ้าด้วย ตามกฎหมายกระทรวงฯต่อไป/

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี รายงานจังหวัดตราด