ผู้ว่ากำแพงเพชรร่วมแข่งขันปิดฟุตบอลเมืองสัตหีบคัพ ซีเนียร์ไทยแลนด์โอเพ่น

ผู้ว่ากำแพงเพชรร่วมแข่งขันปิดฟุตบอลเมืองสัตหีบคัพ ซีเนียร์ไทยแลนด์โอเพ่น
นาย อนุชา อินทรศร นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลเมืองสัตหีบคัพ ซีเนียร์ไทยแลนด์โอเพ่น ประจำปี 2562 ณ สนามฟุตบอล หน้ามโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นาย ไตรเทพ ทศวงศ์ชาย รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสัตหีบ นาย พธนกร ใคร่ครวญ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสัตหีบ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ หัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจาก นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมลงแข่งขันฟุตบอลและมอบถ้วยรางวัลให้กีบทีมที่ได้รับรางวัลอีกด้วย

นายพธนกร ใคร่ครวญ กล่าวว่า ตามที่เทศบาลเมืองสัตหีบร่วมกับ ชมรมฟุตบอล วี.ไอ.พี.สัตหีบ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเมืองสัตหีบ ซีเนียร์ไทยแลนด์โอเพ่น ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2562 ณ สนามฟุตบอล ฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย และเสริมสร้างเครือข่ายกีฬาฟุตบอลให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลครั้งนี้ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือจาก หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ กองทัพเรือ ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ใช้เป็นสนามจัดการแข่งขัน จัดบุคลากรและอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ เป็นอย่างดี ซึ่งผลการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชน ประจำปี 2562 มีดังนี้ ทีมมารยาทยอดเยี่ยม ได้แก่ ทีม ชมรมอิสานสัตหีบสัมพันธ์ รางวัลนักเตะยอดเยี่ยม ได้แก่ เรือเอกพิศุทธ์ วิรุตพงศ์สกุลทีมรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีม เขาช้าง ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม ชมรมคนรักเมีย ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีม ฐานทัพเรือสัตหีบ
นาย อนุชา อินทศร กล่าวว่า ผมขอแสดงความยินดีและชื่นชมการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเมืองสัตหีบ ซีเนียร์ไทยแลนด์โอเพ่น ประจำปี 2562 และยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ทุกท่าน สำหรับการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ถือว่าจัดได้เรียบร้อยดีมาก และยังได้แสดงให้เห็นถึงความรัก ความสามัคคี การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และทำให้ร่างกายแข็งแรง ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายกีฬาฟุตบอลให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ถือเป็นนโยบายที่สำคัญของเทศบาลเมืองสัตหีบ ซึ่งกำหนดไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสัตหีบ ที่จะพัฒนากีฬาฟุตบอลในพื้นที่ให้เข้มแข็งและเป็นที่รู้จักทั่วไป

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก