โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรมสร้างสีสันให้กับผู้ป่วยและผู้ที่มาโรงพยาบาลโดยแจกอาหารของเครื่องดื่มเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่โรงพยาบาลลดความเครียดสร้างกำลังใจให้กับผู้ป่วยและญาติในวันวาเลนไทน์ที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้โดยมีชื่อวันวาเลนไทน์นี้ว่า “รักนี้เพื่อเธอ”

เมื่อเวลา 8.30 น.โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรมสร้างสีสันให้กับผู้ป่วยและผู้ที่มาโรงพยาบาลโดยแจกอาหารของเครื่องดื่มเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่โรงพยาบาลลดความเครียดสร้างกำลังใจให้กับผู้ป่วยและญาติในวันวาเลนไทน์ที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้โดยมีชื่อวันวาเลนไทน์นี้ว่า “รักนี้เพื่อเธอ”

ที่บริเวณด้านหน้าห้องทำแผลฉีดยาชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติโดยมีรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์รองผู้อำนวยการบริหารรองผู้อำนวยการพยาบาลผู้ช่วยผู้อำนวยการหัวหน้ากลุ่มฝ่ายศูนย์หอผู้ป่วยจิตอาสาผู้รับรางวัลและผู้ร่วมงาน นายแพทย์ธีระชัยคงเอี่ยมตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาเดินทางมาถึงทำการเปิดฝาหม้อ,”ข้าวผัดรถไฟใส่ใจด้วยรัก”กินข้าวหม้อเดียวกัน”ปรองดองสามัคคี”รักนี้ตลอดกาลในงานกิจกรรมมีมอบเกียรติบัตรโดยผู้อำนวยการโรงพยมอบเกียรติบัตรโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมอบของขวัญหัวหน้าแผนกสามัญโดยคณะผู้บริหารกิจกรรมบริจาคอาหารธนาคารบุญโดยแพทย์หญิงเสาวลักษณ์ชาวโพนทองมอบเครื่องดื่มจำนวน 300 แก้วนมนมขวดอีกจำนวนหนึ่งมีผู้ฝากเป็นผู้มีจิตศรัทธานำขนมนมขนมปังผลไม้ถุงผ้ามาบริจาคที่ที่จุดธนาคารบุญมีเจ้าหน้าที่ดูแลผู้เบิกเจ้าหน้าที่ผู้รับบริการดอกเบี้ยคือบุญกิจกรรมสันทนาการโดยกลุ่มงานสุขศึกษากลุ่มงานพยาธิและทีมงานกิจกรรมให้ความรู้สึกรักด้วยความรู้กิจกรรมบริจาคดวงตาอวัยวะร่างกายโลหิตชั้น 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติวัตถุประสงค์เพื่อมอบความรักความปรารถนาดีจากผู้บริหารถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมมให้มีมนุษย์งใจให้กับผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมมให้มีมนุษย์จให้กับผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมมให้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีมีความรักความรักและเห็นคุณค่าทางความรักตอบแทนความรักด้วยการเล็งเห็นความดีชื่นชมเพื่อให้คนที่เองมีจิตใจดูแลผู้อื่นมีขวัญกำลังใจเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของผู้ให้บริการและผู้รับบริการและองค์การลดความเครียดเสริมสร้างกำลังใจให้กับผู้ป่วยและญาติสนองกิจกรรมตามวาระโอกาสเทศกาลสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา