ชาวบ้านดินดำ91ครัวเรือนวอนรัฐช่วยเหลือหลังน้ำลดที่มีหนี้สินกว่า3แสนบาทโดยชดเชยหลังน้ำลดในการทำนาปรัง

ชาวบ้านดินดำ91ครัวเรือนวอนรัฐช่วยเหลือหลังน้ำลดที่มีหนี้สินกว่า3แสนบาทโดยชดเชยหลังน้ำลดในการทำนาปรัง/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าวเมื่อวันนี้13พ.ย.2564 เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์พักพิงอุทกภัยชั่วคราว บ้านดินดำหมู่9 ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นายธนพงษ์ วินทะไชย ผู้ใหญ่บ้าน เปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวว่า.-สถานการณ์น้ำปัจจุบันน้ำลดลงประมาณ 10 ซม. แต่ก็ยังคงท่วมพื้นที่เดิมตั้งแต่ 17 ตุลาคม 2564 ร่วม 28 วัน คือ ไร่ นา บ้านเรือน วัด โรงเรียน ถนน พนังดิน สร้างความเสียหายต่อโอกาสทำมาหากินหารายได้ ในการดำรงชีวิตประจำวัน และการชำระหนี้ต่างๆ ทั้งการลงทุนทำนา หนี้ธกส. หนี้กองทุนฯ การหารายได้ในแต่ละวันไม่มี อาศัยอาหาร ถุงยังชีพ ที่ทางการและผู้ใจบุญมอบให้ อาหารจากเงินกองทุนและผู้มีจิตศรัทธาบริจาค ดำรงชีวิตไปวันๆ ต้องพายเรือจากบ้านเข้าออกในแต่ละวันเป็นประจำ
จากการสอบถามชาวบ้านและปรึกษากับ นายสัมฤทธิ์ นรทีทาร รอง นายก อบต.ดินดำ ได้ข้อมูลความเสียหาย รายได้ หนี้สิน ว่า 1)ช่องทางรายได้ของชาวบ้าน ในการดำรงชีวิตปกติก่อนน้ำท่วม หลายช่องทาง ได้แก่ 1.ความเสียหายจากน้ำท่วมในการทำนา ต้นทุน หว่าน-พันธุ์ข้าว-ปุ๋ย-และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมไร่ละประมาณ 2,170 บาท 100 ไร่ เงิน 217,000 บาท,2.รายได้ปกติก่อนน้ำท่วม ขายปลา พืชผัก ผลไม้ รายได้เฉลี่ย 150 บาท ต่อครัวเรือน 91 ครัวเรือน เป็นเงิน 13,650 บาท รับจ้างงานบริการ 50 ครัวเรือนวันละ300บาท เป็นวันละ 15,000 บาท,งานก่อสร้าง10ครัวเรือนวันละ400-500บาท เป็นเงินวันละ 5,000 บาท งานจักสาน10คนๆละ100รวม1,000 บาทต่อ1วันเงินรายได้หายไป 34,650 บาทต่อวัน เมื่อน้ำท่วมไม่สามารถหารายได้ 2)ภาระหนี้สิน ได้แก่ อาทิ ชำระดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนปีละ 2,800 บาท จากเงินต้น 3,5000 บาท,ชำระสิ้นปีหนี้ธกส.กู้มาลงทุนทำนาที่ถูกน้ำท่วมผู้มี20ไร่เป็นเงิน 43,400 บาท,หนี้กลุ่มสตรี ดอกเบี้ยเดือนละ 400 บาทเงินต้น 20,000 บาท 91ครัวเรือนเงิน36,400 บาท เมื่อน้ำท่วม รวมเงิน 82,600บาท ไม่มีเงินชำระหนี้ รวมภาระหนี้ เป็นเงิน 334,250 บาท(สามแสนสามหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาท)
จึงขอความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลดังนี้
หลังจากน้ำลดให้ส่งเสริมชาวนามีรายได้ ดังนี้1.ส่งเสริมให้ทำนาปรังชดเชยนาปีที่น้ำท่วม คือ ช่วยพันธุ์ข้าว-ปุ๋ย-ยาปราบศัตรูพืช โดยให้ฟรีทุกครัวเรือนที่ถูกน้ำท่วมนา,2.ให้การช่วยเหลือ ข้าว อาหาร ในช่วงชดเชย จนถึงฤดูเก็บเกี่ยวนาปรังในเดือน เมษายน 2565 ,3.ขอให้รัฐสร้างงานสร้างรายได้ชดเชย เช่น ให้ค่าจ้างแรงงานรายวันในการปรับปรุงสาธารณะ วัด โรงเรียน ถนน ศาลาประชาคม,4.จัดหาให้อุปกรณ์ทำความสะอาดหลังน้ำลด ซึ่งเร่งด่วน,5.งดเก็บค่าไฟฟ้า,ประปา จนกว่าจะเก็บเกี่ยวข้าวที่ปลูกชดเชยเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อให้รัฐบาลพิจารณาให้ความช่วยเหลือ นายธนพงษ์(0981356243) นายสัมฤทธิ์(0878640884) จ.ส.อ.พนิต คุณากร(0931180979) กล่าวในที่สุด/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว