รองอธิการบดีมหาลัยนราฯตัดพ้อทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถูกเฉยเมย

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

รองอธิการบดีมหาลัยนราฯตัดพ้อทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถูกเฉยเมย หวังนำนักศึกษาที่ส่งไปอิสลาเอลกลับบ้านเกิด หากมีเหตุร้ายใครจะรับผิดชอบ

เมื่อเวลา 10.00 น วันที่ 12 ต.ค. 66 ที่ห้องทำงาน รองศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ พลาศัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้นำหนังสือ 4 ฉบับ ที่กล่าวถึงกรณีทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ส่งนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา จำนวน 30 คน ที่ประเทศอิสลาเอล ณ เขตอาราวา เพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ทางการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 66 และสิ้นสุดในวันที่ 15 กรกฎาคม 67 ทางมหาวิทยาลัยเกรงว่าอาจจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยนั้น ทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานหลัก 4 แห่ง คือ 1.เอกราชทูตอิสลาเอล ประจำประเทศไทย 2.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ 3.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ 4.ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้ง 4 ฉบับ ลงวันที่ 12 ต.ค. 66 เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือนักศึกษานำกลับประเทศนั้น แต่หนังสือทั้ง 4 ฉบับถึง 4 หน่วยงานไม่ได้มีการตอบรับและให้ความสนใจในเรื่องดังกล่าว ให้สื่อทุกแขนงได้รับทราบถึงความห่วงใยของทางมหาวิทยาลัย
ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ พลาศัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดเผยถึงเรื่องดังกล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยได้ส่งนักศึกษาสหกิจศึกษาไปประเทศอิสลาเอล จำนวน 30 คน โดยอาศัยอยู่ที่เมืองอาราวา โดยผ่านทางไอแคบ หรือ สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร

โดยไอแคบจะเป็นศูนย์นานาชาติรับนักศึกษาสหกิจศึกษาการเกษตร โดยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 7 โดยเป็นนักศึกษาที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี่นราธิวาส คณะเกษตรศาสตร์ โดยความห่วงใยของทางมหาวิทยาลัยต่อนักศึกษาเรามีความกังวนใจอย่างมาก ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการทำหนังสือเอกสารแจ้ง การฝึกงานสหกิจศึกษากำหนด 10 เดือน หน่วยงานทั้งกล่าวทั้ง 4 แห่ง เพื่อให้ทราบสถานะของนักศึกษาก่อน โดย ณ ตอนนี้นักศึกษาตามโปรแกรมที่วางไว้มีกำหนด 10 เดือน ผ่านไปณ วันนี้คือ 2 เดือน ขณะเดียวกันตามสถานการณ์ตอนนี้มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ทางมหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์เพราะโดยพื้นที่ความห่วงใยตรงนี้ เราอยากจะนำน้องๆนักศึกษากลับมาในสถานการณ์เป็นปกติ และทางผู้บริหารเราพร้อมจะส่งนักศึกษาชุดนี้กลับไปอีก โดยระยะทางจากเขตอาราวาไปยังพื้นที่ความมั่นคงฉนวนกาซาประมาณ 200 ก.ม.กับที่นักศึกษาอยู่ จากระยะทางมันไม่ไกลโยทางมหาวิทยาลัยลดความเสี่ยง ถึงความไม่ปลอดภัยของเด็ก ต้องการความปลอดภัยของนักศึกษามาเป็นอันดับ 1 หลังจากนั้นความเป็นหลักทางวิชาการ คุณสมบัติตามเกณฑ์ตามหลักเหล่านี้ ทางมหาวิทยาลัยฯเชื่อว่าจะพลัดดันพูดคุยกับเด็กได้ สภาวะความปลอดภัยของเด็ก ทางมหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะให้น้องๆนักศึกษากลับมาที่มหาวิยาลัยก่อน กลับมาที่บ้านก่อน
////////////////////////////////// 12 ตุลาคม 2566