ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.-อำเภอเมืองร้อยเอ็ด วันที่(13 กรกฎาคม 2562)

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.-อำเภอเมืองร้อยเอ็ด วันที่(13 กรกฎาคม 2562)

เมื่อเวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ” ปรับปรุงภูมิทัศน์แพร่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตัดหญ้า ปลูกต้นไม้ บริเวณ ภายในที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ดเเละสถานที่ราชการสำคัญ” พร้อมทั้งมอบต้นรวงผึ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เเละกำนันทุกตำบล ในเขตปกครองอำเภอเมืองร้อยเอ็ด นำไปปลูกในพื้นที่ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 โดยพร้อมกันทุกหมู่บ้าน ทั้งนี้ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เเละนางนงรัตน์ คงเกษม ประธานเเม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ดได้ปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ฯ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยมีจิตอาสาอำเภอเมืองร้อยเอ็ดเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 950 คน จิตอาสาได้ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตัดหญ้า ปลูกต้นไม้ บริเวณ ภายในที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ดโดย ส่วนรับผิดชอบของตัวเองในครั้งนี้ จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ได้บำเพ็ญกุศล อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามดีพร้อมเพียงกันฯ

ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

///////////////////////
ภาพ/ข่าว :: ผู้สื่อข่าวสำนักข่าว ทีวีออนไลน์ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด :: ศรีไพร ทูลธรรม/ ทีมข่าวMOITC