สสปท.จัดอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า รุ่นที่ 2 ที่เชียงใหม่ หวังสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจ รวมทั้งรู้จักวิธีการช่วยผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า

สสปท.จัดอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า รุ่นที่ 2 ที่เชียงใหม่ หวังสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจ รวมทั้งรู้จักวิธีการช่วยผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า

เมื่อ 11 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลส์ จ.เชียงใหม่ นายวรานนทร์ ปีติวรรณ ผอ. สสปท. เปิดเผยว่า ในปี 2562 นี้ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ดำเนินการจัดอบรม เพื่อสร้างความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานถึง 9 หัวข้อ กระจายไปทุกภูมิภาค โดยมีผู้เข้ารับการอบรมกว่า 800 คน ซึ่งล่าสุดจัดขึ้นในหัวข้อ “ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า” เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานกับไฟฟ้าให้สอดคล้องกับกฏหมาย และการปฏิบัติงานกับไฟฟ้าอย่างปลอดภัย โดยมีนายวิศิษย์ศักดิ์ กฤษณพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรไฟฟ้า กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นวิทยากร ซึ่งได้รับความสนใจเข้าร่วมอบรมเต็มทั้ง 60 คน

ทั้งนี้ สสปท. จะจัดอบรมรุ่นต่อไปในหัวข้อ “การป้องกันอัคคีภัยและการเก็ยรักษาสารเคมีอันตราย” เปิดรับสมัครให้กับผู้สนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น 70 คน ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายในปีนี้ เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารกิจกรรมดีๆที่ สสปท. จัดขึ้น ท่านสามารถติดตามที่www.tosh.or.thหรือเฟสบุ๊คแฟนเพจ สสปท.

ทรงวุฒิ ทับทอง