ชายแดนส่งเสริมการเรียนเท่าเทียมกันแข่งจินตคณิต(คณิตคิดเร็ว)

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
ชายแดนส่งเสริมการเรียนเท่าเทียมกันแข่งจินตคณิต(คณิตคิดเร็ว)

5 มีนาคม 2563 เวลา 0900 น
ดร.กัลยา มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3 นายเทวินส์ สร้อยเพชร นายวีระ บัวผัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3 ได้มีส่วนในการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาชายแดนให้มีการเรียนการสอนที่เท่าเทียมกับโรงเรียนในเมืองใหญ่ๆ โดยพัฒนาการเรียนจินตคณิตแบบใช้มือในการคิด ซึ่งได้มีคณะครูจิตอาสากลุ่ม ISAAC (Isaac math for kids) โดยมีนายสัญญา สมตา เป็นครูอาสาเข้ามาทำการสอนคณิตคิดเร็วให้กับโรงเรียนในพื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่และสนับสนุนเงินในการจัดการแข่งขัน ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่ชายแดน ที่ห่างไกลความเจริญและก็มีการศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกับโรงเรียนในเมืองใหญ่ แต่ในปัจจุบันนี้ทุกโรงเรียนในพื้นที่ชายแดนเริ่มมีการพัฒนาขึ้นมารวดเร็วมาก มีการพัฒนาเรื่องคณิตศาสตร์แบบคิดเร็ว จัดสอนในพื้นที่ห่างไกลทำให้เด็กนักเรียนมีโอกาสที่เท่าเทียมกันไม่แพ้ในเมืองใหญ่โดยทางผู้บริหารโรงเรียนเหล่านี้ได้เริ่มต้นนำการเรียนการสอนเข้าสู่ในโรงเรียน

นายอานนท์ ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งถืบ นายชาญปรีชา ชมสวน ผู้อำนวยการโรงเรียนสันต้นเปา นางรัตนาภรณ์ วงค์พิพัฒนธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่งอนกลาง นายสมบูรณ์ บุญเชิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่คะ นายอดิศร แสนแปง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันทราย นายนคร เนติพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหลุก นายกฤษณพงว์ อุดมมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขวาง นายมานิต ชัยอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย นางสายสุณี อินจันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย นายอุทัย วงค์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนเจ้าแม่อุปถัมภ์ 1 นางณิชานาฏ กันธวรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเจ้าแม่อุปถัมภ์ 1 ซึ่งผู้บริหารในโรงเรียนเหล่านี้ตระหนักถึงความเจริญก้าวหน้าของเด็กเยาวชนให้มีการพัฒนาในด้านการคิดเร็ว พัฒนาในด้านสมาธิ และพัฒนาด้านสมอง สร้างอัจฉริยะภาพในด้านการคิดคำนวณ และได้จัดทำการแข่งขันการคิดเร็วขึ้นในวันนี้ที่โรงเรียนบ้านแม่คะ ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสร้างความสนใจกับเด็กเยาวชนที่เรียนและที่เข้ามาทำการแข่งขันกัน พร้อมทั้งคณะครูผู้บริหารที่สนใจและเข้าลุ้นในการที่เด็กโรงเรียนของตนเองได้เข้ามาทำการแข่งซึ่งเด็กทุกโรงเรียนมีการพัฒนาแทบจะเท่าเทียมกันเพียงแต่จะช้าเร็วกว่ากันเท่านั้นคะแนนไม่หนีห่างกันมากเพียงคะแนนสองคะแนน ดีใจกับการพัฒนาด้านคณิตคิดเร็วในโรงเรียนชายแดนพื้นที่ที่ห่างไกล ที่ประสบกับความสำเร็จในการเรียนที่พัฒนาขึ้นทุกปี