มอบนวัตกรรมใหม่เครื่องฆ่าเชื้อไวรัส ด้วยรังสีอุลตร้าไวโอเลต (UVC) โรงเรียนราชินี

****มอบนวัตกรรมใหม่เครื่องฆ่าเชื้อไวรัส ด้วยรังสีอุลตร้าไวโอเลต (UVC) โรงเรียนราชินี

วันนี้ 13 เม.ย.63 พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) นำคุณ ทรรฐวิลี วิวัชร์ธนคุณ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ บริษัท สีวลี บาง กอก จำกัด นำเครื่องฆ่าเชื้อไวรัส ด้วยรังสีอุลตร้าไวโอเลต (UVC) ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ มาให้บริการฆ่าเชื้อโรคและไวรัส ที่โรงเรียนราชินี โดยมี หม่อมหลวง ประทิ่นทิพย์ นาครทรรพ ผู้จัดการโรงเรียนราชินี ให้การต้อนรับ
ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้ เป็นไปตามโครงการจิตอาสา “UVC Win Light” ฆ่าเชื้อโรคและไวรัส ร่วมใจต้านภัยโควิด-19 ณ โรงเรียนราชินี เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ภาพ/ข่าว ปชส.สง.ปรมน.ทร.
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645