ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วม ศรชล.ภาค 1 และ ศรชล.จว.สมุทรสาคร จับเรือนำ้มันเถื่อน 3 ลำ ปากแม่นำ้ท่าจีน สมุทรสาคร

ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วม ศรชล.ภาค 1 และ ศรชล.จว.สมุทรสาคร จับเรือนำ้มันเถื่อน 3 ลำ ปากแม่นำ้ท่าจีน สมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 12 เม.ย.63 จากการปฎิบัติงานด้านการข่าวร่วมกับเครือข่ายประมงในทะเล พบเรือต้องสงสัยมีพฤติกรรมขนถ่ายน้ำมันกลางทะล จำนวน 3 ลำ บริ เวณ ปากแม่นำ้ท่าจีน จว.สมุทรสาคร ในพิกัด แลต 13 องศา 18.95 ลิปดา เหนือ ลอง 100 องศา 22.98 ลิปดา ตะวันออก พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ (ผบ.ทรภ.๑) และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 (ผอ.ศรชล.ภาค1) จังหวัดชลบุรี จึงสั่งการให้เรือ ต.227 โดยมี เรือเอก เดชาธร ภีมะโยธิน ผู้ควบคุมเรือ เข้าดำเนินการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบพบกลุ่มเรือต้องสงสัย จำนวน 3 ลำ กำลังขนถ่ายน้ำมันกลางทะเล จึงได้เข้าควบคุมเรือทั้ง 3 ลำ
หลังจากนั้นได้ ประสาน ศรชล.จว. สมุทรสาคร PSCC จว.สมุทรสาคร และตำรวจน้ำ เข้าตรวจสอบและอายัดเรือทั้ง 3 ลำ ประกอบด้วย เรือ ส.พรนาวิน เรือ พ.พาเพลิน และ เรือ พ.พาเพลิน 1 ไว้ ณ ท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลาสมุทร สาคร อ.เมือง จว.สมุทรสาคร
ในการนี้ ทรภ.1 ได้ประสานเจ้าหน้าที่จากกรมสรรพสามิต มาดำเนินการจัดเก็บตัวอย่างน้ำมันเชื้อเพลิงจากเรือทั้ง 3 ลำดังกล่าว เพื่อส่งทดสอบชนิดและคุณภาพ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ภาพ/ข่าว: กองกิจการพลเรือน ทัพเรืภาคที่ 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645