ปราจีนบุรี ประธานองค์มนตรีเปิดโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ!!

ปราจีนบุรี ประธานองค์มนตรีเปิดโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ!!

วันที่ 12 กค.63 ที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ต.บุพรหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรีและประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ “Nex New World” โดยมีนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผวจ.ฝ่ายปกครอง อปท.ตำรวจ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ทหาร คณะครูนร.และภาคเอกชนให้การต้อนรับ โดยมีประกิตวงศ์ ศรีวัฒนกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้กล่าวรายงาน คณะเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติจากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เลือกพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน จัดโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ “Next Gen NewWorld” ในระหว่างวันที่ 11-12 กค.63 โดยมีนักเรียนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน 100 คน จากโรงเรียนทั้งหมด 10 โรงเรียนได้แก่รร.บุพราหมณ์ รร.ทับลานรร.อรุณอนุสรณ์ รร.ทุ่งแฝกรร.ทุ่งโพธิ รร.กม.80 รร.บ.ขุนศรี รร.คลองตาหมื่น รร.บ.บุพราหมณ์ รร.คลองปลาดุกลาย รร.ร่มเกล้าซึ่งโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ Next GenNew World” เป็นโครงการเริ่มต้นใหม่ในปีนี้โดยพัฒนามาจากโครงการเยาวชนเพาะกล้าน้อยร้อยผืนป่า 12สิงหามหามงคล และเนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา 68 พรรษาวันที่ 28 กค.63

นี้ จึงดำเนินโครงการโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา68 พรรษา 2.เพื่อให้เยาวชนได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีผ่านกิจกรรมเยาวชนจิตอาสา เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 3.เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่เยาวชนและประชาชนในการเพาะกล้าไม้ การปลูกต้นไม้โดยใช้ภาพวาดธรรมชาติเป็นสื่อปลูกจิตใต้สำนึกในการปกป้องดูแลรักษาป่าสัตว์ป่า ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติที่มีคุณค่าแก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไป 4.เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและคุ้มค่า 5

.เพื่อสร้างเยาวชนเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กว้างขวางและเป็นรูปแบบ การจัดโครงการในครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักและภักดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนพรรษา 68 พรรษาอีกครั้งสามารถส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกของเยาวชนในการปกป้องดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ ในระบบนิเวศน์ผ่านทางกิจกรรมในครั้งนี้ ในกิจกรรมในครั้งนี้มีการมอบอุปกรณ์กีฬาจากห้างเทศโกโลตัสแก่ รร.ทั้ง 10 แห่ง และมอบเงินให้กับโครงการนี้จำนวน2,000,000 (สองล้านบาท)อีกด้วย…