ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เดินทางมาจังหวัดกระบี่ เพื่อต้องการเซอร์ไพรส์ เด็กหญิงมุกดา ปะกิระโส อายุย่าง 10 ขวบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13.55 น. – 14 .00 น. ( กดหมายเลข 5 )

” รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ขอยกย่องชมเชยหนูน้อยไวโอลินและตีขิม อายุ 10 ขวบ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ เป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนไทย จังหวัดกระบี่ ”

“รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาตนเอง”
นิสมฺม กรณํ เสยฺโย (ไตร่ตรองเสียก่อนจึงทำดีกว่า)

ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เดินทางมาจังหวัดกระบี่ เพื่อต้องการเซอร์ไพรส์ เด็กหญิงมุกดา ปะกิระโส อายุย่าง 10 ขวบ ที่มีคุณแม่ไพรวัลย์ สุหงษา ดูแลเด็กหญิงมุกดา ปะกิระโส นักไวโอลินตัวน้อยที่เล่นไวโอลินหลังเลิกเรียนทุกวัน ณ หาดอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ เพื่อหารายไดัเพื่อการศึกษาและเลี้ยงดูครอบครัว ศึกษาเล่าเรียนโรงเรียนอนุบาลกระบี่ วันนี้รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ไดัขออนุญาต นายจรูญ แสนพันตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ , นางนันทนัช ศิริแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงเรียนอนุบาลกระบี่และ นางสาว ชุติมา นวยใย ครูประจำชั้น ป.4/1 พร้อมนายเอกรัตน์ จงรักษ์ ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา

ขออนุญาตเซอร์ไพรส์นำขนมเค็กวันเกิดรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ไปมอบให้เด็กหญิง มุกดา ปะกิระโส ที่โรงเรียนอนุบาลกระบี่ และทางรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกได้เชิญคุณแม่ไพรวัลย์ สุหงษา คุณแม่เด็กหญิง มุกดา ปะกิระโส มาร่วมอวยพรวันเกิดลูกสาว มุกดา ปะกิระโส พร้อมกับรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ณ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่

CR : รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก