ร้อยเอ็ด…7 วันแห่งความปลอดภัย ใส่ใจทุกการเดินทาง(Rest Area)

ร้อยเอ็ด…
7 วันแห่งความปลอดภัย ใส่ใจทุกการเดินทาง(Rest Area)


*หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมของจังหวัดร้อยเอ็ด/สารคาม/ยโสธร เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 จัดตั้งศูนย์เพื่อบูรณาการร่วมกันภายใต้มาตรการ One Transport One Family เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้มาตรการ”ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” มอเตอร์ไซค์ เปิดไฟ ใส่หมวกกันน๊อค”

**วันนี้ (12 เมษายน 2562) เวลา 11.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด(หน้าอ่างเก็บน้ำธวัชชัย) ทางหลวงหมายเลข 2044 กม.6+375 ตำบลมะอึ อ.ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 โดยเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง สำนักงานขนส่งพร้อมแขวงการทางจังหวัดมหาสารคาม/ยโสธร/ร้อยเอ็ด/ท่าอากาศยานร้อยเอ็ดและกรมทางหลวงชนบท ยกระดับความเข้มข้นทุกมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน บริการเป็นจุดพักรถ เครื่องดืม-ผ้าเย็น-ห้องน้ำ เพื่อมอบความสุข ความสะดวก ความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562.

***ข้อความตอนหนึ่งนายวันชัย คงเกษม ผวจ.ร้อยเอ็ด. กล่าวว่าปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาระดับชาติ ที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายให้ทุกภาคส่วนแก้ปัญหาอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ดมอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานบูรณาการร่วมกันเพื่อส่งประชาชนเดินทางสัญจรผ่านไปมา-กลับบ้านได้อย่างมี “ความสุข สะดวก ประหยัด และปลอดภัย” ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย.62 จากนั้นเดินลุยแดดจ้าๆแจกน้ำดืม-ผ้าเย็น ให้ประชาชนที่ใช้รถสัญจรผ่านไปมา บนถนนหมายเลข 2044.


สุเทพ ลอยแก้ว/ถ่ายภาพ-รายงาน