พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานอาหารสัตว์ให้กับสถานเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงจังหวัดราชบุรี

จ.ราชบุรี/พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานอาหารสัตว์ให้กับสถานเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงจังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่27 ส.ค. 62 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลอากาศตรี ธวัชชัย ศรีแก้ว เชิญอาหารสัตว์พระราชทาน ในนามคุณโบตันและคุณฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยง จำนวน 30 กระสอบ ข้าวสาร และยารักษาโรค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสถานเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยง ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี ซึ่งมีนายศุภฤกษ์ (อ่านว่า สุ-พะ-เริก) ถาวรไกรวงศ์ เป็นเจ้าของ ให้เป็นแบบอย่างในการดูแลบริหารจัดการสัตว์ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ไม่สร้างปัญหาความเดือนร้อนแก่สังคม โอกาสนี้มีคุณโบตัน สุนัขทรงเลี้ยงร่วมในพิธีพระราชทานอาหารสัตว์ พร้อมนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พล.ต.ต.อนุภาพ ศรีนวล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนจิตอาสาร่วมในพิธี
โดยนายศุภฤกษ์ เจ้าของสถานสถานเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงกล่าวว่า รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อสัตว์เลี้ยง โดยสถานที่แห่งนี้เป็นที่เพาะพันธุ์สุนัขพันธุ์เกรทเดนรวมทั้งสิ้น 30 ตัว แยกเป็นเพศผู้ 10 ตัว เพศเมีย 20 ตัว ซึ่งเลี้ยงอยู่บนเนื้อที่ 20 ไร่ของตนเองเพราะมีความชื่นชอบและมีความรู้ในด้านนี้ ปัจจุบันไม่ได้เพาะพันธุ์แล้ว แต่ยังเลี้ยงและดูแลเป็นอย่างดี ที่ผ่านมาได้บริจาคเลือดสุนัขของสถานเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงแห่งนี้อยู่อย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้มีทีมสัตวแพทย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาตรวจเลือดสุนัข หากไม่มีอะไรผิดปกติ ก็จะสามารถนำเลือดไปช่วยเหลือสุนัขตัวอื่นได้ต่อไป

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน