มุกดาหารตรวจเชิงรุก กลุ่มสัมผัสเสี่ยงผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มคลัสเตอร์ สจ.มุกดาหารและกลุ่มคัตเตอร์ผู้รับเหมา อ.ดอนตาล

มุกดาหารตรวจเชิงรุก กลุ่มสัมผัสเสี่ยงผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มคลัสเตอร์ สจ.มุกดาหารและกลุ่มคัตเตอร์ผู้รับเหมา อ.ดอนตาล

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 11 กันยายน 64 เวลา 13.00 น.ทีมสอบสวนควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารและโรงพยาบาลมุกดาหาร ออกเก็บสิ่งส่งตรวจเชิงรุก ATKกลุ่มเสี่ยง คลัสเตอร์ สจ.มุกดาหาร ซึ่งพบเชื้อโควิด-19 เป็นผู้ป่วยยืนยันโควิด19 รายใหม่จำนวน 6 ราย ได้เข้าร่วมประชุมสภาอบจ.มุกดาหาร เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 โดยการตรวจเชิงรุก ATK เจ้าหน้าที่ อบจ.มุกดาหาร และผู้เข้าประชุม จำนวน127 รายและร้านที่ผู้ป่วยไปใช้บริการรับประทานอาหาร เก็บสิ่งส่งตรวจพนักงานอีก 8 ราย รวมเป็นจำนวน 135 ราย ผลเป็นลบ(ไม่พบเชื้อ) ทุกราย

สำหรับคลัสเตอร์ สจ.มุกดาหาร อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคและ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารได้ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยง คนในครอบครัว และสอบสวนไทม์ไลน์ผู้ป่วยและเก็บสิ่งส่งตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงเพิ่มเติม

นอกจากนี้ ยังพบผู้ป่วยโควิด -19 คลัสเตอร์ ผู้รับเหมา อำเภอดอนตาล อีกจำนวน 4 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างสอบสวนโรคและค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและเก็บสิ่งส่งตรวจ รายละเอียดเพิ่มเติ่มทั้ง 2 คลัสเตอร์ใหม่ จะรายงานความคืบหน้าเพิ่มเติมต่อไป

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177