ร้อยเอ็ดปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ

ร้อยเอ็ดปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด-ข่าว

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายพีระพล ปูรณะโชติ ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเปิดโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สี่แยกโพแดง ถนนเทวาภิบาล หน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน

โดยจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีคัดเลือก ทางหลวง หมายเลข 23 เริ่มตั้งแต่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ถนนเทวาภิบาล ถึงสี่แยกวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด,

แยกเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ถนนรัฐกิจไคลคลา ถึงหน้าบ้านพักผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด และแยกหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนสุริยะเดช ถึงหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

ทั้งนี้โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน ถือเป็นการพัฒนาระบบไฟฟ้าของเมืองร้อยเอ็ด ให้มีความปลอดภัยต่อประชาชน ลดปัญหาไฟฟ้าดับจากภัยธรรมชาติ รวมถึงยังเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีความปลอดภัยในการสัญจร ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ กระตุ้นเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน ต่อไป

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด 088-573-0542-ข่าว
ปชส-ร้อยเอ็ด/ภาพ