พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ช. (ท.) มอบหมายให้ พ.อ.อุดม สุขใสเมือง หน.กลุ่มงานบริหารบุคคลฯ กอ.รมน.จังหวัด พ.ช. เป็นประธานการตรวจตรามาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กอ.รมน.จังหวัด พ.ช.
เมื่อวันที่ 10 พ.ค.64 เวลา 1000 พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ช. (ท.) มอบหมายให้ พ.อ.อุดม สุขใสเมือง หน.กลุ่มงานบริหารบุคคลฯ กอ.รมน.จังหวัด พ.ช. เป็นประธานการตรวจตรามาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(Covid -19)

โดยบูรณาการร่วมกับ นายวีรวัฒน์ วัฒนวงศ์พฤกษ์ ป้องกันจังหวัดเพชรบูรณ์, นายอำพัน เอกทัตร แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์,นายโกวิท ศรีแห่งโคตร ผู้แทนจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์, ร.ต.ต.อนุเทศ บากไธสง รอง สว.ตม.เพชรบูรณ์, นายศิริศักดิ์ จันทร์ดี ผู้แทน สสจ.เพชรบูรณ์, ดร.ธีระวัฒน์ คำโฉม สสอ.บึงสามพัน, นายสุทธิศักดิ์ จงขจรพงษ์ ปลัดอำเภอบึงสามพัน,พ.ต.ท.ชลอ ช้างเผือก รอง ผกก.ป.สภ.บึงสามพัน, เจ้าหน้าที่ สห.จาก พล.ม.1และ นางลำยวน ปาคำ ผู้ใหญ่บ้าน ม.2, ทีม อสม. ต.กันจุ ร่วมกันให้คำแนะนำ ตรวจตราการบริหารจัดการระบบสุขอนามัย การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid -19

ของ บ.โกลเด้นไลน์ บิซิเนส จก. ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จว.พ.ช
โดยมีนายเกรียง ธีระนิธิ รองประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ให้การต้อนรับและชี้แจงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ ของโรงงาน โดยมีอาสาสมัครแรงงานต่างด้าว (อสต.) เข้าร่วมรับฟัง จำนวน 50 คน พร้อมลงตรวจการบริหารจัดการสุขอนามัย โรงอาหาร หอพัก ในบริเวณโรงงาน ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า บ. โกลเด้นไลน์ บิซิเนส จำกัด มีการปฏิบัติตามมาตรการ อย่างถูกต้องเคร่งครัด