พะเยา….สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ผู้แทนพระองค์ เชิญกระเช้าดอกไม้ และตระเกล้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นักศึกษาฯ ที่ประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำที่ จ.พะเยา…

พะเยา….สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ผู้แทนพระองค์ เชิญกระเช้าดอกไม้ และตระเกล้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นักศึกษาฯ ที่ประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำที่ จ.พะเยา…

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญกระเช้าดอกไม้ และตระเกล้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีกระบี่ ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำ เมื่อวันที่ 8 ก.พ.ที่ผ่านมา โดยเหตุเกิดในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสระใต้ ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา จำนวน 4 ราย ได้แก่นายพีรภัทร ทวีแก้ว , นางสาวอภิชญา เด็นบาเซ , นางสาวรัชดาทิพย์ ไกรสิทธิ์ และนางสาวนรีกานต์ เดชมาก ที่ได้รับบาดเจ็บและนอนเข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพะเยา หลังจากเดินทางมาร่วมงาน การประชุม วิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 40 ที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา

ทั้งนี้ นักศึกษา ที่ได้รับบาดเจ็บ ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แก่นักศึกษา ที่บาดเจ็บ และคณะอาจาร์ยที่ทรงห่วงใยพสกนิกร และพระราชทานขวัญกำลังใจ มาในครั้งนี้..