ร้อยเอ็ดสร้างการรับรู้ภัยพิบัติเรื่องน้ำผ่านสื่อและโซเชี่ยลเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาการขาดน้ำ /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129-

ร้อยเอ็ดสร้างการรับรู้ภัยพิบัติเรื่องน้ำผ่านสื่อและโซเชี่ยลเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาการขาดน้ำ

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129-


สร้างความเข้าใจผ่านสื่อปัญหาเรื่องน้ำโดยเลิศบุศย์ รอง.ผวจ.รอ.ทาง วิทยุ สวท.ร้อยเอ็ด 94 MHz/MOITC-สมนึก-ประธาน/0817082129-

เมื่อเช้าวันนี้ 10 ก.ค 2562 เวลา 8:10 น. ณ ห้องส่งออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับมอบหมายจากนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดให้ทำการออกอากาศในรายการ ผู้ว่าร้อยเอ็ดพบประชาชน ในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องภัยพิบัติ การขาดแคลนน้ำ เพื่อใช้อุปโภคบริโภค หรือการเกษตร โดยเฉพาะน้ำในลำน้ำชี แห้งบางส่วน

จังหวัดได้รับการร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านงิ้ว 2 หมู่ อ.ธวัชบุรี ที่ขาดแคลนน้ำดิบทำน้ำประปา จึงเร่งประสานงานทุกฝ่าย นำรถไปขุดระบายน้ำ ให้มีน้ำดิบทำน้ำประปา ช่วยเหลือชาวบ้านได้ และจังหวัดได้ประสานผ่านเขื่อนลำปาว ให้ปล่อยน้ำเพิ่มเติม,ขอการทำฝนหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำด้วย

สุดท้ายทางจังหวัดขอเตือน ให้ประชาชนทำการเกษตรต้องคำนึงถึงมีน้ำใช้หรือไม่ ให้บริหารให้เพียงพอ ในช่วงที่อาจขาดแคลนน้ำ ฝนทิ้งช่วง ให้ติดตามข่าวแจ้งเตือนภูมิอากาศตลอด และขอให้แจ้งขึ้นทะเบียนการเกษตรเพื่อให้ทางรัฐช่วยเหลือได้หากมีปัญหา

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธาน/0817082129-