นักรบชุดขาว หมออนามัยคำพอุง”ศรัณย์พัทธ์ “”หมออนามัย”ขวัญใจประชาชน”* ….พยาบาลของพระราชา

เมืองร้อยเอ็ด|

นักรบชุดขาว หมออนามัยคำพอุง”ศรัณย์พัทธ์ “”หมออนามัย”ขวัญใจประชาชน”*
….พยาบาลของพระราชา……*

กินร้อน ร้อน ล้างมือบ่อยๆ งด เว้นระยะห่าง 2 เมตร เน้นรณรงค์ใส่หน้ากากอนามัยกันในช่วง วิกฤต COVID-19/
วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 -ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 08.30 น.ได้สัมภาษณ์ ประชาชนชาว ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย ถึง เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์พยาบาล ในพื้นที่ว่า
ศรัณย์พัทธ์ วัชรโภคานนท์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รักษาการ ผอ.รพ.สต.คำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย….เป็นหมออนามัยหัวใจแกร่ง เป็นพยาบาลที่จิตใจ ดี มีเมตตากับคนไข้ทุกคน…มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท และเสียสละ อุทิศตนเพื่อส่วนรวม…เป็นที่รักของทุกคนและเพื่อนร่วมงาน เป็นที่รักของคนไข้ทุกคน. เป็นนางฟ้าในใจ ผู้ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาส. และผู้ป่วยติดเตียง…
เป็นหมออนามัยหัวใจเพชร
ผู้ที่มีแต่ให้…ให้ความรัก…ให้ความเมตตา ปราณีแก่ผู้ป่วยและผู้ยากไร้ด้อยโอกาส. ในพื้นเธอคือ…นางฟ้าของชาวคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย แถมข้าวหม้อกระเช้าของขวัญให้ นายอำเภอโพธิ์ชัย ในครั้งนี้ด้วย

ผู้สื่อข่าวติดตาม ลงพื้นที่เคาะประตูร่วม กับอสม. พร้อมเจ้าหน้าที่ นักรบชุดขาว ถึงจะเหนื่อย ในการลงพื้นที่ แต่ก็สู้คณะนักรบชุดขาวไม่ได้เลย ได้ออกติดตามเยี่ยมเสริมพลังในการควบคุมป้องกันโรคไวรัสโคโรนา(โควิด19.) มาตรการส่งเสริม อสม.เคาะประตูบ้าน ต้านโควิด19. ให้ความรู้และแนะนำนำอสม.ให้ ปฏิบัติ เคาะประตูบ้านประชาชนพี่น้อง ในเขตรับผิดชอบ แต่ละครัวเรือนได้บอก ให้ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมใส่หน้ากากอนามัย และถามด้วยความมีเมตตาได้แนะนำ อยู่บ้านกันถ้ารักคุณพ่อ ให้ความรักความเมตตากันให้น้ำใจไมตรีกันให้อภัยกันให้การสงเคราะห์อนุเคราะห์กันความเจริญต่อกันด้วยความบริสุทธิ์และจริงใจทุกคนทุกฝ่ายจะได้สามารถร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสรรค์ความสุขความเจริญความมั่นคงให้กับคนและประเทศชาติ เยี่ยม LTC/CG ประเมินค่า adl ของผู้ป่วยด้วยความรักความเมตตา ประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนเข้าใจเข้าถึงพึ่งได้ของชาวตำบลคำพอุง พร้อมประชาสัมพันธ์
กินร้อน ร้อน ร้อน ล้างมือบ่อยๆ งด เว้นระยะห่าง 2 เมตร เน้นรณรงค์ใส่หน้ากากอนามัยกันทุกคนในช่วง วิกฤต COVID-19 สงกรานต์ปีนี้ อยู่บ้าน ในวันที่ 10 เมษายน ถึง 17 เมษายน 2563 ตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดทางการแพทย์ ตำบลคำพอุงอำเภอโพธิ์ชัย ในวันนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่น่าภาคภูมิใจแก่ปวงประชาชนชาวคำพอุง อย่างแท้จริง ผู้สื่อข่าวรายงานจากพื้นที่#

_______
คณิต ไชยจันทร์ บพิตร จำปา
กูลศักดิ์ แสงศักดิ์ ภาพ/ศรีไพร ทูลธรรม. รายงานข่าว จากพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด