ชป.กร.มทบ.37 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ด้วยความสมัครใจ ประจำปี 2566 ณ หน่วยตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ

ชป.กร.มทบ.37 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ด้วยความสมัครใจ ประจำปี 2566 ณ หน่วยตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ

********************************
เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 66, 0700 ชป.กร.มทบ.37 (นฝ.นศท.มทบ.37) ร่วมกับคณะหน่วยตรวจเลือกทหารฯ อ.เมืองเชียงราย (วันที่ 2) ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ เชิญชวนให้น้องๆทหารกองเกิน สมัครใจรับใช้ชาติเป็นทหารกองประจำการ

โดยการ ประสาน ผู้บังคับหน่วยตรวจเลือกทหารฯ ประชาสัมพันธ์ เน้นถึงสิทธิประโยชน์ในการเข้ามาเป็นทหารกองประจำการ พร้อมทั้งติดตั้ง standy board และ จอมอนิเตอร์เปิดคลิปวิดีโอการประชาสัมพันธ์ รวมถึงแนะนำให้ความรู้ กับน้องๆทหารกองเกิน เป็นการจุดประกาย สร้างแรงบันดาลใจ สานฝันลูกผู้ชาย สู่ทหารกองทัพบกไทย ณ หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จว.ช.ร.