จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม ผู้ว่าฯ พาวิ่ง by Thammasat 101 เพื่อร่วมใจกันจัดหาทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม ผู้ว่าฯ พาวิ่ง by Thammasat 101 เพื่อร่วมใจกันจัดหาทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ ข่าว

เช้าวันเสาร์ที่ 8 เม.ย. 2566 เวลา 04.45 น. บริเวณอ่างเก็บน้ำธวัชชัย ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่งการกุศล “ผู้ว่าฯ พาวิ่ง by Thammasat 101”และกิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นหางนกยูงฝรั่ง) เพื่อนำรายได้ไว้ใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศล ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด ชมรมนายอำเภอ ชมรมศิษย์เก่า ม.ธรรมศาสตร์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคณะนักวิ่งจากชมรมต่างๆ ทั้งในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมจำนวนมาก

สำหรับกิจกรรมวิ่งการกุศลฯ ครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 รุ่น คือ เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ (Fun Run) ระยะทาง 5 กิโลเมตร , มินิมาราธอน (Mini Marathon) ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร และ VIP ไม่จำกัดกลุ่มอายุ วิ่งได้ทุกระยะ เริ่มปล่อยตัวใน เวลา 05.00 น. ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะผู้บริหารจังหวัดได้ร่วมวิ่งกับคณะนักวิ่ง ตลอดเส้นทางได้สัมผัสกับความสดชื่นและบรรยากาศดี ๆ ท่ามกลางความสดใสในยามเช้าของอ่างเก็บน้ำธวัชชัย แลนมาร์คการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างการรับรู้และดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ส่งเสริมให้ประชาชนได้ใส่ใจสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย สร้างสุขภาวะที่ดี สานสัมพันธ์สร้างพลังสามัคคี ทั้งนี้ รายได้จากการจัดกิจกรรมทั้งหมด หลังหักค่าใช้จ่ายชมรมนายอำเภอจังหวัดร้อยเอ็ด และชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด จะได้นำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศล และสงเคราะห์ให้กับผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ต่อไป

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า หลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศ ปัจจุบันมีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับ

จังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้มีการส่งเสริมและผลักดันให้มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการกีฬาให้มากขึ้น โดยเฉพาะการวิ่งเพื่อสุขภาพ ถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่ได้รับความนิยม เนื่องจากประหยัดเวลา และสะดวกที่สุด เต็มไปด้วยความสนุกสนาน และสีสันในกิจกรรมมากมาย ซึ่งคาดว่าจะสร้างกระแสตื่นตัวด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาให้กลับมา และก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมไลฟ์สไตล์คนรักสุขภาพ สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ออกมาวิ่ง ทั้งยังจะช่วยให้ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพแข็งแรง นอกจากจะเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนที่ใส่ใจในสุขภาพที่ดีแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้เกิดการหมุนเวียน ภายในจังหวัดร้อยเอ็ดให้กลับมาเจริญเติบโตอีกครั้ง ทั้งยังเป็นการเพิ่ม GDP ของจังหวัด และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการประชาสัมพันธ์จังหวัดได้เป็นอย่างดี นำไปสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้แก่จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อไป

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ทุกภาคส่วนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ซึ่งเป็นต้นหางนกยูงฝรั่ง 15 ต้น บริเวณอ่างเก็บน้ำธวัชชัย เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบ ให้เกิดความร่มรื่น สวยงาม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับผู้มาท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึก และสร้างความตระหนักให้พี่น้องประชาชน ในท้องถิ่น ชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ ให้เจริญเติบโตอยู่รอดเป็นพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/088-573-0542/ ข่าว