จังหวัดเชียงรายร่วมกับธนาคารออมสิน เปิด “ศาลาบุญออมสิน” ณ วัดพระธาตุดอยตุง จังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงรายร่วมกับธนาคารออมสิน เปิด “ศาลาบุญออมสิน” ณ วัดพระธาตุดอยตุง จังหวัดเชียงราย

เมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียวราย พร้อมด้วย ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานเปิดศาลาปฏิบัติธรรม “ศาลาบุญ ธ.ออมสิน”
ที่วัดพระธาตุดอยตุง ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมี พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอแม่สายและเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยตุง เรือตรี สุชาญ ภู่สุวรรณ์ ผู้อำนายการธนาคารออมสินภาค 9 รวมทั้งคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน และมี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน พุทธบริษัท ทายก ทายิกา อะบาสก อุบาสิกา ตลอดทั้ง ศาสนสาธุชนเข้าร่วมพิธี

ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารธนาคารออมสินได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ CSR ภายใต้โครงการ “ออมสิน รวมพลังลดมลพิษ รักษ์สิ่งแวดล้อมไทย”
โดยมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม กำหนดให้มอบทุนการศึกษา จำนวน 60 ทุน
พร้อมกับมอบอุปกรณ์ดับไฟป่าให้แก่สถานีควบคุมไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 5 ศูนย์
และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่อีกจำนวน 250 ชุดด้วย

🍇🍍🍓🌮🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
08/03/63