นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานพาแลงในงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562*อย่างยิ่งใหญ่ !!!

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานพาแลงในงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562*อย่างยิ่งใหญ่ !!!

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 8 มีนาคม 2562 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานพาแลงในงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 ที่ เวทีกลางลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์-บึงพลาญชัย โดยมีภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายสมเกียรติ ชัยคณารักษ์กูล ประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า งานพาแลงเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด โดยจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเจ้าภาพในการจัดงานพาแลงทุกปี การจัดงานพาแลงมีวัตถุประสงค์เพื่อ ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด เป็นประจำทุกปี และเพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น การจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนชาวร้อยเอ็ด โดยรายได้ร่วมสมทบทุนกองทุนบุญผะเหวด ในปี 2562 นี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทุกภาคส่วน จำนวน 557,000 บาท ซึ่งรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว จะนำร่วมสมทบกองทุนบุญผะเหวดต่อไป การแสดงแสง สี เสียง และสื่อประสมในครั้งนี้ ตามตำนานเวสสันดรชาดกผู้เปี่ยมด้วยมหาทานบารมี มีชื่อชุดว่า “แผ่นดินของเรา”

***-เครดิต-ภาพข่าว-**
คมกฤช พวงศรีเคน
ศรีไพร ทูลธรรม -&-รายงาน