ศรีสะเกษ !! ผู้ว่าฯศรีสะเกษเปิดงานสมโภชศาลหลักเมืองขุขันธ์เทวสถานอันศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาเมืองขุขันธ์

ศรีสะเกษ !! ผู้ว่าฯศรีสะเกษเปิดงานสมโภชศาลหลักเมืองขุขันธ์เทวสถานอันศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาเมืองขุขันธ์

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ที่บริเวณศาลหลักเมืองขุขันธ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงานสมโภชศาลหลักเมืองขุขันธ์ ในระหว่างวันที่ 4-10 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีนางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายพงษ์ธร จันทร์สวัสดิ์ นายอำเภอขุขันธ์ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนข้าราชการจังหวัดศรีสะเกษและอำเภอขุขันธ์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์ปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวอำเภอขุขันธ์ ร่วมในพิธีเปิดงานสมโภชศาลหลักเมืองขุขันธ์ ภายในงานมีพิธีต่างๆที่สำคัญประกอบด้วยพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง พิธีเจริญพระพุทธมนต์ รำบวงสรวงศาลหลักเมือง พิธีสมโภชศาลหลักเมือง และพิธีทำบุญตักบาตร ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีในท้องถิ่นอำเภอขุขันธ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชาวเมืองขุขันธ์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ได้ร่วมงานสมโภชศาลหลักเมืองขุขันธ์เทวสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ปกปักรักษาเมืองขุขันธ์ให้พ้นภัยพิบัติต่างๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย เพื่อสร้างบรรยากาศเมืองขุขันธ์ ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมีการแสดงศิลปะ ดนตรี ประเพณีอัตลักษณ์ของชาวเมืองขุขันธ์ และเพื่อปลุกจิตสำนึกรักบ้านเกิดให้แก่เยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติเมืองขุขันธ์ต่อไป

นายพงษ์ธร จันทร์สวัสดิ์ นายอำเภอขุขันธ์ กล่าวว่า หลักเมืองขุขันธ์ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2112 อยู่บริเวณวัครัมพนีวาส หรือวัดลำภู ตำบลใจดี อำเภอขุขันธ์ ซึ่งตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระมหินทราธิราช รัชกาลที่ 16 แห่งอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา
ศาลหลักเมืองขุขันธ์ หลังที่ 2 ตั้งอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของวัดกลางอัมรินทราวาส ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2306 สมัยมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ตาสุหรือตาสุวรรณหรือตากะจะ เป็นหลวงแก้วสุวรรณจนได้รับการสถาปนาบรรดาศักดิ์ เป็นพระยาไกรภักดี ศรีนครลำดวน เจ้าเมืองขุขันธ์คนแรก ต่อมาเมื่อปีพ.ศ.2554 พระราชปริยัตยาทร ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ได้ประชุมคณะสงฆ์ ร่วมกับคณะผู้นำทุกภาคส่วนในอำเภอขุขันธ์ เพื่อจัดสร้างศาลหลักเมืองใหม่ ที่เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองขุขันธ์ วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2554 ทำพิธียกเสาเอกในวันที่ 12 สิงหาคม 2554 และชาวอำเภอขุขันธ์ ได้ทำพิธีอัญเชิญเสาหลักเมือง ขึ้นประดิษฐาน เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562

**************
ข่าว/ภาพ … บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ