วงโยธวาทิตโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมนำขบวนรถบุปผชาติในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 44

วงโยธวาทิตโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมนำขบวนรถบุปผชาติในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 44 ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563. ที่ผ่านมา โดยได้สร้างบรรยากาศภายในงานครั้งนี้เป็นอย่างมาก ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติขอถ่ายภาพร่วม และมีเสียงปรกมือมือเพื่อให้กำลังใจตลอดเส้นทางอีกด้วย