นายพจน์ หรูวรนันท์ นายอำเภอเมืองพิจิตร มอบหมายให้นายวิมาน สุขขวัญ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นายอนุชา อินทรเทศ ปลัดอำเภองานอำนวยความเป็นธรรม พร้อมด้วย สมาชิกอาสารักษาดินแดน กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองพิจิตร ที่ 1 ร่วมกับ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิจิตร ตำรวจภูธรเมืองพิจิตร ออกตรวจติดตามสถานการณ์การเลือกตั้งในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพิจิตร

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 13.00 น
นายพจน์ หรูวรนันท์ นายอำเภอเมืองพิจิตร มอบหมายให้นายวิมาน สุขขวัญ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นายอนุชา อินทรเทศ ปลัดอำเภองานอำนวยความเป็นธรรม พร้อมด้วย สมาชิกอาสารักษาดินแดน กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองพิจิตร ที่ 1 ร่วมกับ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิจิตร ตำรวจภูธรเมืองพิจิตร ออกตรวจติดตามสถานการณ์การเลือกตั้งในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพิจิตร เหตุการณ์ทั่วไปปกติ