สัตหีบเสี่ยปูใจบุญลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมให้กำลังใจผู้ป่วยผู้สูงวัยผู้พิการ

สัตหีบเสี่ยปูใจบุญลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมให้กำลังใจผู้ป่วยผู้สูงวัยผู้พิการ

วันนี้ 7 ส.ค.62 นาย กิตติ วุฒิปัญญารัตนกุล เจ้าของบริษัทดงลานศิลาขอนแก่น และเหรัญญิกกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกลสัตหีบพร้อมด้วย นาย สุรินทร์ เกิดภาคี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 พลูตาหลวง คุณ สมนึก ทองลอย สมาชิก อบต.หมู่ที่5 คุณ ณัชปภา คุณากรณ์ประทีป คุณ สุนิษา สนามชัย สมาชิกอบต.หมู่ที่7 ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผุ้พิการ ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลพลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พร้อมกับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร พัดลม เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขในเบื้องต้น
นาย กิตติ วุฒิปัญญารัตนกุล กล่าวว่า ในการลงพื้นที่ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและผู้ใจบุญในวันนี้นั้น เป็นการไปบริจาคข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องใช้ประเภท พัดลม ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ หมู่ที่ 5 ตำบลพลูตาหลวง จำนวนทั้งหมด 5 ครัวเรือน ซึ่งในแต่บ้านจะผ่านการตรวจสอบจากผู้ใหญ่บ้าน ว่ามีลูกบ้านที่เป็นเป็น สูงวัย ผู้พิการ และเป็นผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งอยากจะทำให้ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นในแต่ละหมู่บ้าน ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และยังกล่าวต่อว่า ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หลายรายในสังคมมีโรคประจำตัวหรือต้องเป็นผู้ติดเตียง ไม่มีโอกาสออกมาทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มหรือชมรมต่าง ๆ บางรายอาจเกิดความน้อยใจหรือหมดกำลังใจที่จะดำเนินชีวิตต่อไป จึงได้ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในตำบลพลูตาหลวง เพื่อให้เกิดการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ โดยจะมีการลงพื้นที่ ออกเยี่ยมบ้านเมื่อมีโอกาส พร้อมทั้งมีการพูดคุยถามไถ่ปัญหา ในเบื้องต้น เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุ และผู้พิการ ต่อไป

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก