คณะนักศึกษาราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมรวมพลังน้องพี่จิตอาสาปลูกป่า ทำความดีด้วยหัวใจ.

จ.ราชบุรี/เมื่อวันที่7 ก.ค.2562เวลา9.00น.คณะนักศึกษาราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมรวมพลังน้องพี่จิตอาสาปลูกป่า ทำความดีด้วยหัวใจ.

ที่บริเวณสวนรุกขชาติถ้ำจอมพล อ.จอมบึง จ.ราชบุรี นายประดุง จิตระออน หัวหน้าสวนรุกขชาติถ้ำจอมพล เป็นประธานเปิดโครงการรวมพลังน้องพี่ปลูกป่า ทำความดีด้วยหัวใจ โดยมี ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง กล่าวรายงานถึงโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งมอยพันุ์กล้าไม้ จำนวน 1,500 ต้นให้แก่ องค์การนักศึกษา ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงนำไปปลูกบริเวณสวนรุกขชาติถ้ำจอมพล อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โดยคณะนักศึกษา ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง รุ่นพี่และรุ่นน้องจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันทำกิจกรรมเสริมสร้างความรักความสามัคคีปลูกป่าในครั้งนี้เพื่อรวมพลังสามัคคีทำความดีด้วยหัวใจ.

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน