มุกดาหาร อำเภอเมืองไม่ได้นิ่งนอนใจถนนจักรยานชำรุด

มุกดาหาร อำเภอเมืองไม่ได้นิ่งนอนใจถนนจักรยานชำรุด
มุกดาหาร/ เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 62 นายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายอำเภอเมืองมุกดาหาร เปิดเผยว่า ทางอำเภอได้แจ้งเตือนบริษัทรับเหมาก่อสร้างถนนจักรยานไปแล้ว 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 3 ทางบริษัทแจ้งว่าจะเข้าดำเนินการแต่ยังไม่บอกเวลา ให้เขายืนยันเวลาแล้วจะแจ้งทางจังหวัด และขอช่างจังหวัดไปควบคุมงาน

ทางอำเภอเมืองได้แจ้งแขวงทางหลวงมุกดาหารให้ประมาณการค่าเสียหายประมาณ 3 ล้านบาท แต่มีเงินประกันสัญญาของบริษัทอยู่ 700,000 บาท ที่สามารถเอาเงินประกันสัญญา และอีกจำนวน 2 ล้านกว่าบาท ถ้าทางบริษัทรับเหมาไม่ทำต้องใช้เงิน 2 ล้านกว่าบาท มาจ้างบริษัทอื่นทำ แล้วไปเรียกค่าเสียหายกับบริษัทรับเหมา ทั้งนี้หากบริษัทไม่เข้าดำเนินการ อำเภอเมืองมุกดาหาร จะรายงานจังหวัด เพื่อประกาศเป็นผู้ทิ้งงานต่อไป นายกนก กล่าว.
ทั้งนี้โครงการพัฒนาเส้นทางจักรยานตามแนวถนนเลียบทางหลวง 2034 ระยะทางกว่า 7 กิโลเมตรถนนมุกดาหาร-ดอนตาล บนถนนสาย 2034 จากหอแก้วมุกดาหาร ถึงกิโลเมตรที่ 7+500 ภายใต้หน่วยดำเนินการอำเภอเมืองมุกดาหาร หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จได้ไม่นานผลปรากฏว่าถนนพังเสียหายเกือบตลอดเส้นทางนั้น ตั้งราคากลางประมูลผ่านระบบอีอ๊อกชั่น 20 ล้านบาท ผู้ชนะประมูลโครงการในราคา 15.4 ล้านบาท ห้างหุ้นส่วนจำกัดเมืองทองทวีทรัพย์ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 300 วัน ก่อสร้างแล้วเสร็จเดือน ก.ค.ปี 2559 ซึ่งตั้งแต่เปิดใช้งานโครงการนี้กลับไม่สามารถใช้งานได้จริง เพราะถนนจักรยานเกือบตลอดเส้นทางชำรุดเสียหาย

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177