กองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวง จังหวัดจันทบุรีรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ และ ตอบปัญหาธรรมะ ชิงทุนการศึกษากว่า 4 แสนบาท พร้อมมอบทุนการศึกษารวม 2,300,000 บาท

กองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวง จังหวัดจันทบุรีรับสมัครนักเรียน นักศึกษา

ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ และ ตอบปัญหาธรรมะ ชิงทุนการศึกษากว่า 4 แสนบาท พร้อมมอบทุนการศึกษารวม 2,300,000 บาท

พระครูประดิษฐ์ศาสนการ หรือหลวงปู่นงค์ เจ้าอาวาสวัดทุ่งตาอินท์ ประธานที่ปรึกษากองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวง เปิดเผยว่า ในวันที่ 26 – 27 กันยายน 2562 ที่พุทธมณฑล จังหวัดจันทบุรี ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี กองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวง ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดจันทบุรี จะจัดโครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 2 ให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ใฝ่ดี ใส่ใจการศึกษา มีจิตสาธารณะในจังหวัดจันทบุรี ทั้ง 10 อำเภอ รวม 1,600 ทุน เป็นเงิน 2,300,000 บาท พร้อมทั้ง จัดแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ แข่งขันคัดลายมือ ประกวดเรียงความ ตอบปัญหาธรรมะ แข่งขันทักษะทางดนตรีไทย วงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม,วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่,วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว และ รำวงกลองยาว ชิงทุนการศึกษารวม 469,800 บาท เป็นการส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนในจังหวัดจันทบุรี สร้างขวัญ กำลังใจแก่เด็ก แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง รวมทั้ง เป็นการส่งเสริมให้เด็ก และ เยาวชนที่ประพฤติดี มีความกตัญญู ใฝ่ศึกษา ได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนที่ดีงามตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อปรับใช้ในการดำเนินชีวิตเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไปในอนาคต เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาที่สนใจจะสมัครขอทุนการศึกษา และ แข่งขันทักษะวิชาการ และ ดนตรี สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/q3owYiL2jQhcxZjQ8 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ผู้สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพมอบทุนการศึกษา และ เจ้าภาพโรงทานสามารถติดต่อได้ที่ 08 2507 4974 ( ภาพจากแฟ้ม )

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ทีมข่าวภูมิภาค
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก