ด่านตรวจโควิด 199 บ้านแม่ปิง ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 8 มกราคม 2560 เวลา 16.00 น.ที่ด่านตรวจโควิด 199 บ้านแม่ปิง ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนและประชาสัมพันธ์จังหวัด

ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของด่านบูรณาการความร่วมมือตำรวจตระเวนชานแดน ตำรวจภูธร ฝ่ายปกครองพลเรือน และสาธารณสุขในการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยผ่านอำเภอปาย

ทั้งนี้ในวันที่ 8 มกราคม 2564 มีการสุ่มตรวจผู้ที่เดินทางโดยรถยนต์เข้ามาในพื้นที่อำเภอปายกว่า 4000 คัน โดยมีการสุ่มตรวจผุ้โดยสารทุกคนโดยเน้นผู้ที่เดินทางมาในพื้นที่จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสุ่มตรวจในการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยแต่ละคนได้มีการโหลด app ไทยชนะ และสแกนคิวอาร์โค้ดสวัสดีแม่ฮ่องสอน เพื่อสะดวกในการติดตามการเดินทางของผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังได้ให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรค covid-19 ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน