สุโขทัยจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

สุโขทัยจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน
วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 09.00 น. นายกองเอกไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562 ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนวัดไทยชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

กิจกรรมประกอบไปด้วย พิธีกรรมทางศาสนา การกล่าวคำปฏิญาณตน การเชิญธงพระราชทานฯ พิธีรับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” การมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
เนื่องจากวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน กองอาสารักษาดินแดนปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในยามปกติและยามศึกสงครามและเป็นกำลังหลักของกระทรวงมหาดไทย ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลอย่างเข้มแข็งและจริงจัง เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน

วิชัย สิทธิพันธ์ / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย 055612286

ศูนย์รวมข่าวเอเชีย