ร้อยเอ็ด…”พี่ให้การบ้านน้อง”ในวันนักข่าวที่ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด…
“พี่ให้การบ้านน้อง”ในวันนักข่าวที่ร้อยเอ็ด
*บทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนในสภาพสังคมยุคปัจจุบันที่อาจเรียกได้ว่าเป็น สังคมยุคสื่อสาร ไร้พรหมแดน คนในสังคมต้องได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องทันเวลา สื่อมวลชน จึงมีบทบาทสำคัญในการนำเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม หมายถึงการรายงานเหตุการณ์ ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น

**วันนี้ 5 มี.ค.2562 “วันนักข่าว” กลุ่มสื่อร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดให้มีพิธีทำบุญ และถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ สำนักสงฆ์วัดป่าเทวาพิทักษ์ หรือชาวบ้านเรียกวัดป่าบ้านเหล่ากล้วย ตั้งอยู่บริเวณถนนหลักเส้น ร้อยเอ็ด – กาฬสินธุ์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้สื่อข่าวที่เสียชีวิต และเพื่อความเป็นสิริมงคลของนักข่าวปัจุบันเนื่องในวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 นอกจากนี้ยังมี นายสมัย ไชยยศ นายก ทต. จังหาร มอบให้นายสองเมือง ศรีเมือง และนายสมภาร จันทร์เกษม รองนายก ทต.จังหารพร้อม นายกัณพงษ์ กรรษา ปลัดเทศบาลตำบลจังหารญร่วมกิจกรรม…

***ในวันนี้สื่อมวลชนอาวุโสร้อยเอ็ดหลายๆท่าน “ได้ให้การบ้านน้องๆสื่อฯ ” ว่าปัจจุบันนักเรียน และเด็กใช้เวลารับสื่อฯมาก เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ในสื่อฯก็คือสิ่งที่ “เด็กเรียนรู้และเลียนแบบ” ไม่ว่าพ่อกับแม่จะทุ่มเทดูแลลูก และส่งเข้าโรงเรียนอย่างดีที่สุดอย่างไร เด็กก็ยังจะเรียนรู้จากสื่ออยู่ดี ฉะนั้นการนำเสนอข่าวทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะโดยนักข่าวมืออาชีพที่ผลิตสื่อนำเสนอผ่านสื่อกระแสหลัก สื่อวิทยุกระจายเสียงและน้องๆที่ผลิตเนื้อหาด้วยตนเองบนโซเชี่ยลมีเดีย ทุกๆ คนควรจะตระหนักถึงผลกระทบ เพราะการทำสื่อฯที่ มีจรรยาบรรณและจริยธรรมนั้น เปรียบเสมือนการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และของชาติให้เจริญรุ่งเรืองในอนาคตนั่นเอง…

ดำเนิน พรมไชยา/รายงาน….