สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด จัดงาน “นัดพบแรงงาน Co-Payment”

สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด จัดงาน “นัดพบแรงงาน Co-Payment”

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นางจงกล สุวรรณานนท์ จัดหางานจังหวัดตราด เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด กำหนดจัดโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน “นัดพบแรงงาน Co – Payment” ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมตราดซิตี้ โฮเทล อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือการจ้างงาน ให้ผู้จบการศึกษาใหม่ได้มีงานทำ และช่วยเหลือสถานประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยนายจ้างจ่ายค่าจ้างจำนวน ร้อยละ 50 ส่วนรัฐบาลให้การอุดหนุนเงินค่าจ้างจำนวน ร้อยละ 50 ของเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาสูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท ต่อเดือนต่อคน
สำหรับ กิจกรรมภายในงานมีการรับลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com ซึ่งสถานประกอบการ หรือนายจ้างจะมาร่วมรับสมัครด้วยตนเอง จำนวน 20 ราย โดยมีตำแหน่งงานว่างทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด รวม 500 อัตรา การลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ การแนะแนวอาชีพ การทดสอบความถนัดทางอาชีพ การอบรมอาชีพอิสระและจำหน่ายสินค้า ทั้งนี้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนายจ้าง/สถานประกอบการ ผู้จบการศึกษาใหม่ ผู้ประสงค์จะทำงานและประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะผู้ต้องการสมัครงานโปรดเตรียมหลักฐานการสมัครงานได้แก่ รูปถ่าย 1 รูป สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา หลักฐานทางทหาร ใบผ่านงาน (ถ้ามี) เพื่อใช้ในการสมัครงานดังกล่าวหรือสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าทางเว็บไซต์ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ศาลากลางจังหวัด ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด โทรศัพท์ 0-3951-0326, 06-3267-2997