พะเยา….สุดอลังการ งานบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ขบวนแห่เครื่องสักการะทางบก-ทางน้ำ ช่างฟ้อนกว่า 5,000 คนร่วมฟ้อนบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง อดีตกษัตริย์เมืองพะเยา

พะเยา….สุดอลังการ งานบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ขบวนแห่เครื่องสักการะทางบก-ทางน้ำ ช่างฟ้อนกว่า 5,000 คนร่วมฟ้อนบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง อดีตกษัตริย์เมืองพะเยาวันที่ 5 มี.ค.62 เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา จังหวัดพะเยา ได้ร่วมกับอำเภอทุกอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จัด ขบวนแห่เครื่องสักการะ และการฟ้อนบวงสรวง ทางบก 3 สาย ซึ่งประกอบด้วย สายที่ 1 จากลานหน้าวัดศรีโคมคำ โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานนำขบวนแห่ , สายที่ 2 จากศาลหลักเมืองจังหวัดพะเยา มีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานำ ขบวนแห่ , สายที่ 3 จากประตูประสาท หลังเทศบาลเมืองพะเยา มีนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำขบวนแห่ และขบวนแห่เครื่องสักการะทางน้ำที่บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม ซึ่งเป็นขบวนจากส่วนราชการ อำเภอต่างๆ และกลุ่มมวลชนในจังหวัดพะเยา 

โดยขบวนทั้งหมดได้เคลื่อนไปสู่ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ริมกว๊านพะเยา ซึ่งเป็นสถานที่จัด งานบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี 2562 โดยขบวนของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เคลื่อนเข้าสู่บริเวณพิธี เป็นขบวนแรก ตามด้วยขบวนทางบก และทางน้ำจนครบทุกสาย ประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะ ก่อนที่ช่างฟ้อนของขบวนแห่ ทางบกทั้ง 3 สาย และทางน้ำอีก 1 สาย ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการหญิงในจังหวัดพะเยา ร่วมถึงกลุ่มสตรี และประชาชนในจังหวัดพะเยา จำนวนกว่า 5,000 คน ที่แต่งการด้วยชุดผ้าไทยพื้นเมืองอย่างสวยงาม ทำการฟ้อนบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ที่บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ข่วงวัฒนธรรม สวนสมเด็จย่า และถนนชายกว๊านพะเยา ยาวเป็นระยะทางยาวกว่า 1 กิโลเมตร สร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ประชาชน และนักท่องเที่ยว ที่มาร่วมพิธีเป็นอย่างมาก เนื่องจากถือว่าเป็นการฟ้อนบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ที่มีช่างฟ้อนมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา

 

สำหรับงานบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง เป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของเมืองพะเยา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่ 5 มีนาคม ซึ่งตรงกับวันประสูติของพ่อขุนงำเมือง กษัตริย์ผู้ปกครองอาณาจักรพะเยา เพื่อสักการะพ่อขุนงำเมือง เจ้าเมืองพะเยาองค์ที่ 9 (พ.ศ. 1781 – 1839) ผู้สร้างความรุ่งเรืองให้แคว้นพะเยา และร่วมกันสร้างเมืองเชียงใหม่ กับพญาร่วง และพญามังราย โดยทุกปีจะมีข้าราชการ พ่อค้าและประชาชนชาวพะเยา นำเครื่องสักการะมาทำพิธีบวงสรวงพระรูปที่อนุสาวรีย์ของพระองค์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพ่อขุนงำเมืองผู้ทรงสถาปนาอาณาจักรภูกามยาวให้เจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบัน