พ.ท.ภูเบศ มาแก้ว ได้มอบหมายให้ผู้แทน พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อ 6 ก.พ. 62, 0800 พ.ท.ภูเบศ มาแก้ว ได้มอบหมายให้ผู้แทน พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จำนวน 40 นาย ร่วมกับ อ.หล่มสัก, อบต.บ้านหวาย, กำนัน, ผญบ. และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ต.บ้านหวาย เข้าร่วม “โครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น” พัฒนาคูคลอง กำจัดผักตบชวาและสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในแหล่งน้ำฯ ณ บริเวณคลองห้วยโปร่ง ม.1 ต.บ้านหวาย อ.หล่มสัก จว.พ.ช. โดยมี นาย ชนก มากพันธุ์ นายอำเภอหล่มสัก เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 300 คน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ศูนย์รวมข่าวเอเชีย