ผู้ใจบุญชาวนราร่วมบริจาดเงินผ่านศูนย์โควิดช่วยผู้ยากไร้และด้อยโอกาส

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

ผู้ใจบุญชาวนราร่วมบริจาดเงินผ่านศูนย์โควิดช่วยผู้ยากไร้และด้อยโอกาส

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 5 พ.ค. 63 ณ อาคารรื่นอรุณ เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส นายไพโรจน์ จริตงาม รอง ผวจ.นราธิวาส นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงโก-ลก และนางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได้ร่วมกันแจกข้าวสารอาหารแห้ง รวมทั้งข้าวสวยพร้อมกับข้าวคาวหวาน จำนวน 200 ชุด ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ซึ่งเป็นชาวไทยมุสลิมที่มีฐานะยากจนและเป็นผู้ด้อยโอกาส ไว้รับประทานอาหารในช่วงมื้อค่ำของการเปิดปอซอ หรือ ละศีลอด รวมทั้งวันต่อๆไปเพื่อใช้ในการบริโภค ซึ่งได้รับผลกระทบจากการหยุดงาน อันเกี่ยวเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด 19 ซึ่งสิ่งของที่ได้มีการบริจาดให้กับพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ เป็นการบริจาดเงินของผู้ใจบุญชาวนรา ผ่านศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้วยมาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน ตามบัญชีโครงการ คนนราไม่ทิ้งกัน จนสร้างความดีอกดีใจให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมารับสิ่งของบริจาด เนื่องจากพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณา ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาในวงเงินคนละ 5,000 บาท ของรัฐบาล

แต่ถึงอย่างไรก็ตามในวันเดียวกันนี้ ช่วงเวลา 16.00 น. ก็จะมีการมอบข้าวสารอาหารแห้ง รวมทั้งข้าวสวยพร้อมกับข้าวคาวหวานอีก จำนวน 300 ชุด ให้กับพี่น้องประชาชนที่มีฐานะยากจนและเป็นผู้ด้อยโอกาส ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส จากโครงการดังกล่าวนี้ ณ อาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาล 3 บ้านยะกัง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส เช่นกัน