พะเยา ตำรวจร่วมเอกชน แจกถุงยังชีพอาหารช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบช่วงโควิด-19

พะเยา ตำรวจร่วมเอกชน แจกถุงยังชีพอาหารช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบช่วงโควิด-19

พล.ต.ท ประจวบ วงศ์สุข ผบ.ช.ภ 5 มอบหมายให้ พล.ต.ต. ธรรมศักดิ์ ปิ่นทอง ผบก.ภ.จว.พะเยา พร้อมกำลังตำรวจ ร่วมกับ ภาคเอกชน นำถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค และน้ำดื่มจำนวน 300 ชุด มอบให้ราษฎรในชุมชนท่าวังทอง 14 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20 คน จำนวนกว่า 300 หลังคาเรือน ให้กับพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัส โควิด 19

พล.ต.ต. ธรรมศักดิ์ ปิ่นทอง ผบก.ภ.จว.พะเยา กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเรื่องของการอุปโภค บริโภค บางครอบครัวมีหัวหน้าครอบครัวคนเดียวที่มีรายได้เลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว เมื่อต้องหยุดงาน หรือลดวันทำงาน สมาชิกทุกคนก็ย่อมได้รับผลกระทบ ในยามวิกฤติเช่นนี้ได้เห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่กักตัวอยู่กับบ้าน ตกงาน และได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เล็งเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน จึงได้สั่งการให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ผู้บังคับการตำรวจทุกจังหวัดทั่วประเทศออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชน โดยท่าน ผบ.ตร. มอบเงินส่วนหนึ่งและทางผู้บัญชาการตำรวจภาค 5ได้มอบเงินส่วนตัวอีกส่วนหนึ่ง และได้สั่งการให้ ตำรวจภูธรแต่ละจังหวัดร่วมกับ กก.ตร. และบูรนาการณ์ทุกภาคส่วน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องช่วยกันคนละนิดละหน่อยคนละไม้ละมือ เพื่อช่วยพี่น้องประชาชนในยามที่พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน เกี่ยวกับไวรัสโควิด 19 เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ได้รับความเดือนร้อน โดยมีการจัดระเบียบในการรับแจกอาหาร อาทิ การตรวจวัดไข้ การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง และการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ และให้กำชับตำรวจให้ใช้อุปกรณ์ในการป้องกันการติดเชื้อในช่วงที่ทำงาน