พะเยา..ประชาชนทุกภาคส่วนในจังหวัดพะเยา พร้อมใจร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมืองประจำปี 2562 รำลึกถึงเจ้าผู้ครองเมือง ผู้สร้างความเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน…

พะเยา..ประชาชนทุกภาคส่วนในจังหวัดพะเยา พร้อมใจร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมืองประจำปี 2562 รำลึกถึงเจ้าผู้ครองเมือง ผู้สร้างความเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน…

วันที่ 5 มี.ค.62 เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา จังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการจัดพิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี 2562 ที่ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ริมกว๊านพะเยา โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้านายฝ่ายเหนือ ตลอดจนประชาชนชาวพะเยา เข้าร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์เป็นจำนวนมาก ในพิธีประกอบด้วย พิธีบวงสรวงพระวิญญาณพ่อขุนงำเมืองแบบล้านนาไทย การฟ้อนรำถวายพ่อขุนงำเมือง พิธีสืบชะตากว๊านพะเยา เพื่อสักการะดวงวิญญาณของพ่อขุนงำเมือง ให้สถิตคู่เมืองพะเยา และประทานสุขสวัสดิ์แก่ประชาชนชาวพะเยา รวมถึงผู้ที่เดินทางมาสักการะกราบไหว้

 

นอกจากนี้ทางจังหวัด ยังได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษา มูลนิธิพ่อขุนงำเมืองให้กับนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวน 40 ทุน และการแสดงฟ้อนไหว้สาพญางำเมือง ของกลุ่มแม่บ้าน จิตอาสาทั่วเมืองพะเยา

โดยในช่วงเย็นจะเป็นขบวนแห่เครื่องสักการะ และการฟ้อนบวงสรวงทางบก 3 สาย ประกอบด้วย สายที่ 1 ลานหน้าวัดศรีโคมคำ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานนำขบวนแห่ สายที่ 2 ศาลหลักเมืองจังหวัดพะเยา มีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานำ ขบวนแห่ , สายที่ 3 ประตูประสาทหลังเทศบาลเมืองพะเยา มีนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำขบวนแห่ และขบวนแห่เครื่องสักการะทางน้ำที่บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม ซึ่งขบวนทั้งหมดก็จะไปเคลื่อนไปสู่ที่บริเวณพิธีลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง

 

สำหรับงานบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง เป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของเมืองพะเยา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่ 5 มีนาคม ซึ่งตรงกับวันประสูติของพ่อขุนงำเมือง กษัตริย์ผู้ปกครองอาณาจักรพะเยา เพื่อสักการะพ่อขุนงำเมือง เจ้าเมืองพะเยาองค์ที่ 9 (พ.ศ. 1781 – 1839) ผู้สร้างความรุ่งเรืองให้แคว้นพะเยา และร่วมกันสร้างเมืองเชียงใหม่ กับพญาร่วง และพญามังราย โดยทุกปีจะมีข้าราชการ พ่อค้าและประชาชนชาวพะเยา นำเครื่องสักการะมาทำพิธีบวงสรวงพระรูปที่อนุสาวรีย์ของพระองค์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพ่อขุนงำเมืองผู้ทรงสถาปนาอาณาจักรภูกามยาวให้เจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบัน