สงขลา/สะเดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดฝายมีชีวิตลูกที่ 935 ตามโครงการรักษาสิ่งแวดล้อม รักษ์คลองอู่ตะเภา และรักษ์คลองแงะ

สงขลา/สะเดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดฝายมีชีวิตลูกที่ 935 ตามโครงการรักษาสิ่งแวดล้อม รักษ์คลองอู่ตะเภา และรักษ์คลองแงะ เพื่อร่วมกันดูแลคลองต้นน้ำ แหล่งผลิตน้ำประปาของชาวพังลา และอำเภอหาดใหญ่วันนี้ 4 มี.ค.62 นาย ศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดฝายมีชีวิต ตามโครงการรักษาสิ่งแวดล้อม รักษ์คลองอู่ตะเภา และรักษ์คลองแงะ ฝายมีชีวิตลูกที่ 935 ของประเทศ ณ สะพานศาลเจ้าเง็กเซียน ม.5 ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา โดยมีหัวหน้าส่วนารชการ คณะผู้บริหารส่วนท้องถิ่น เครือข่ายโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่กว่า 20 โรง คณะครู นักเรียน และประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิดกว่า 300 คน

การสร้างฝายมีชีวิตลูกที่ 935 ของประเทศ เนื่องจากต้องการชลอน้ำในช่วงหน้าแล้ง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ทางการเกษตร เลี้ยงสัตว์ และผลิดน้ำประปาของชาวคลองแงะ และอำเภอหาดใหญ่ทั้งเมือง เป็นการรวมพลังในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นการอนุรักษ์สัตว์น้ำเนื่องจากที่ผ่านมาโรงงานอุตสาหกรรม ได้ลักลอบปล่อยน้ำเสียลงคลอง ทำให้เกิดมลพิษ น้ำเน่าเสีย ทำให้ปลาตายเป็นแพ และเกิดความไม่ปลอดภัยกับประชาชน และสัตว์เลี้ยง ที่อาสัยอยู่ริมสองฝั่งคลอง
โดยในวันนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ปลุกต้นไทร ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ริมคลองจุดสร้างฝาย จำนวน 6 ต้น เพื่อป้องกันน้ำเซาะตลิ่ง

พิภพ ประดิษฐ์ ผู้สื่อข่าวอำเภอสะเดา รายงาน