อบจ.เพชรบูรณ์มอบตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19 ให้กับโรงพยาบาลและสถานที่ราชการในจังหวัดเพชรบูรณ์

อบจ.เพชรบูรณ์มอบตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19 ให้กับโรงพยาบาลและสถานที่ราชการในจังหวัดเพชรบูรณ์

วันนี้(16 เม.ย.63) เวลา 13.00 น. ที่บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมปล่อยขบวนรถ นำตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ไปมอบให้กับโรงพยาบาล และ ส่วนราชการในจังหวัดเพชรบูรณ์
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดทำโครงการจัดซื้อ ตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19 จำนวน 30 ตู้ ที่สามารถพ่นสารฆ่าเชื้อโรคโดยไม่เป็นอันตรายกับตัวบุคคลที่ใช้งาน และมีชุดควบคุมตัดต่อระบบปั้มฉีดพ่นยา แบบอัตโนมัติ แบบไร้การสัมผัส นำไปใช้ฆ่าเชื้อบริเวณทางเข้าออกสถานที่ราชการ โดยมอบให้กับทุกโรงพยาบาลในจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ทำการอำเภอทุกอำเภอ และส่วนราชการที่มีประชาชนมารับบริการ จำนวนมาก เพื่อเป็นการ ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19