ปปช.สุโขทัยลงพื้นที่สอดส่องดูแลงานโคกหนองนาโมเดลพร้อมการตัดต้นไม้เขตทางหลวง

ปปช.สุโขทัยลงพื้นที่สอดส่องดูแลงานโคกหนองนาโมเดลพร้อมการตัดต้นไม้เขตทางหลวงเมื่อเวลา 09.30น.ของวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ณ.ห้องประชุม สิบสองหน่วยตัด อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำสุโขทัย นำโดย นายบดินทร์ กรีธาธร ผอ.สปจ. สุโขทัย

ร่วมกับชมรม STRONG- จิตพอเพัยงต้านทุจริต จังหวัดสุโขทัย ดำเนินการจัดโครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดสุโขทัย ในกิจกรรมการจับตามองและแจ้งเบาะเเส โดยมีประเด็นในการลงพื้นที่
1. เฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนองนา โมเดล” โดยลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีนคร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ

2. การเฝ้าระวังกรณีการตัดต้นไม้ในเขตทางหลวง โดยสังเกตการณ์การสำรวจต้นไม้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1048 โดยลงพื้นที่ร่วมกับ ศูนย์ป่าไม้สุโขทัย ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่จริงพร้อมกับมาร่วมประชุมสรุปงานที่ลงพื้นที่จริงมา อีกครั้ง

กิตติ พรดวงจันทร์ สุโขทัย0821632939