ร้อยเอ็ด…สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวร้อยเอ็ดพร้อมเป็นเจ้าภาพ จัดงานปีการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 2-4 พ.ย. นี้

ร้อยเอ็ด…สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวร้อยเอ็ดพร้อมเป็นเจ้าภาพ จัดงานปีการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 2-4 พ.ย. นี้

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 6 ตุลาคม 2563 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย หรือ TFOPTA ณ ห้องประชุมประดับเงิน โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการดำเนินงานของ ดร.สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด นางรุ่งทิวา ธรณี อุปนายก และคณะ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย หรือ TFOPTA เพื่อจัดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 ในการจัดงานปีการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดจัดขึ้นระหว่างระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 ของสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยหรือ TFOPTA ซึ่ง เป็นปีส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยจะจัดให้มีการแสดงส่วนราชการต่างๆ และจะได้นำเอาการท่องเที่ยวชุมชน ที่เป็นต้นแบบมานำเสนอ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศ โดยมีการนำผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศ ชมสิ่งสำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด อาทิ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล อำเภอหนองพอก หอโหวดแลนด์มาร์คแห่งใหม่

เพื่อชมเมืองร้อยเอ็ดสูงที่สุดในภาคอีสาน สูงร้อยเอ็ดเมตร โดยชั้นบนสุดจะมีสกายวอล์ค ชมเมือง 360 องศา พร้อมให้พุทธศาสนิกชนนมัสการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธมิ่งเมืองมงคล ที่นำมาประดิษฐานไว้ที่ชั้นสูงสุด และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อื่นๆอีกจำนวนมาก
กิจกรรมในงานประกอบด้วย การเจรจาขายสินค้าท่องเที่ยวล่วงหน้า หรือที่เรียกว่า Table Top Sale สมาชิกสมาคม 102 สมาคมทั่วประเทศ โดยภูมิภาคต่างๆ ได้นำโปรแกรมทัวร์ มาจัดแสดงที่บริเวณการจัดงาน ส่งเสริมการขายกว่า 200 บูธ

//////เครดิต
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด /ศรีไพร ทูลธรรม/รายงาน